Sentrumsnære boligområder gir nye muligheter

Willy Thorsen, næringsdrivende, leder i Risør handelstand og bystyremedlem for Risør Venstre er veldig glad det er tilgjengelige og sentrumsnære boligtomter med god beliggenhet. Det gir et berettiget håp om økt tilflytting og jeg velger å tro bl.a. boligfeltet på Lindalen/Krana er med på å gjøre Risør som en aktuelt bokommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Det er hyggelig å se resultat av tidligere vedtak sier Willy Thorsen (V)

Det er hyggelig å se resultat av tidligere vedtak sier Willy Thorsen (V)
Foto: Runar Nes

Som Venstrepolitiker har jeg stor respekt lokale gründere som Magne Sivertsen (og heldigvis flere med ham), som tør satse alt på å utvikle sin egen arbeidsplass, og som på egen risiko tør ta sjansen på å utvikle et nytt og spennende boligområde mellom Lindalen og Krana.

Nå må vi legge tilrette for flere nye boligområder med god bokvalitet avslutter Willy Thorsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**