Mandagsmøte 5. mars

Mandag er vi igjen klar for mandagsmøte. Denne gangen står saker til formannskapet og byutviklingsstyret på dagsorden. I tillegg får vi besøk fra Sprayboks, som skal informere og svare på spørsmål om graffitimiljøet i Kristiansand, i forbindelse med Venstres kommende interpellasjon om nulltoleranselinja i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Møtet starter med besøket fra Sprayboks. Etter torsdagens oppslag i Fædrelandsvennen, med Cecilie Nissen og Eva Kvelland, har vi nå levert inn en interpellasjon til bystyremøtet 21. mars. Hensikten er å igjen få satt nulltoleranselinja for graffiti på dagsorden, spesielt med mål om at kommunen kan delta i “lovligvegg”-ordningen.

Etter besøket fra Sprayboks blir det ordinært gruppemøte. Kommende uke er det møte både i formannskapet og i byutviklingsstyret. Solveig Nilsen har nå gått ut i permisjon, og Cecilie Nissen har tatt over for Solveig i byutviklingsstyret. Dette blir hennes første møte, og vi vil spesielt gå gjennom følgende saker med henne på mandag:

Prinsippsak om områderegulering og valg av planform
Kommunene er nå gitt eneansvaret for arbeidet med områdeplaner og reguleringsplaner. Saken drøfter hvordan en fortsatt kan samarbeide med private aktører, slik at kommunen ikke blir hinder for utvikling på grunn av manglende plankapasitet.
Ny Varoddbru — regulering
Rutiner for vinterdrift av veier og g/s-veier. Hvor mange cm snø skal det være før brøytemannskapene får klarsignal? I 2010 ble det brukt ca. 20 mill. kroner til snørydding, salting osv.

Til onsdagens formannskapsmøte vil vi ta for oss følgende saker:

Presentasjon av lokal energiutredning
Formannskapet vil bli gitt en orientering ved Agder Energi Nett
Høring – Valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid
Saken har tidligere vært behandlet i oppvekststyret og har to momenter:
1) Det foreslås gjeninnført valgfag i ungdomsskolen. Departementet definerer hva disse skal inneholde, og departementet vil utarbeide fagplaner. Diskusjonen går blant annet på om det skal settes karakter.
2) Timeplanfestet tid til elevrådsarbeid/klassens time foreslås å tas bort, men at en samtidig forskriftsfester at det skal avsettes tid til elevrådsarbeid/klasserådsarbeid.
Oppfølging av vedtak, Handlingsprogrammet 2012 2016.
Oppfølging av Venstres forslag om «Forebyggende hjemmebesøk» omtales.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda på kommunens nettsider.

Håper å se mange av dere på Venstres kontor i Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**