Venstre med lørdagstreff

Risør Venstre tester ut nye politiske møteformer, og basert på erfaringene fra lørdagens medlemsmøte på Terra (Apotekergården) er det klart at vi vil fortsette med Venstres lørdagstreff fremover, sier Dag Jørgen Hveem, leder i Risør Venstre. Politiske diskusjoner om aktuelle tema kombinert med kompetanse påbygging og enkel servering er med på å ufarliggjøre politikken, og det er positivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Selv om enkeltmedlemmer besitter unik kompetanse innenfor sine arbeidsfelt er det viktig å bygge kompetanse på gruppenivå sier Dag Jørgen Hveem (V)

Selv om enkeltmedlemmer besitter unik kompetanse innenfor sine arbeidsfelt er det viktig å bygge kompetanse på gruppenivå sier Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Runar Nes

Risør Venstre har hele tiden vært en pådriver for at politikerne skal bli online og ta i bruk moderne løsninger som samtidig er med på å sikre økt åpenhet om og i lokalpolitikken. Vi er derfor glade for at det endelig er besluttet at Risørs politikere skal bli utstyrt med iPad.

Som en del av Risør Venstres satsing på økt kompetanse, vil vi ta for oss bruken av Goodreader for iPad på vårt neste lørdagstreff (medlemsmøte), og vi vil ha bruk av iPad og sosiale medier som fast innslag inntil vi alle er fortrolige med de nye mediene, sier Hveem.

Ikke i mål enda
Jeg gleder meg til å ta i bruk iPad som lokalpolitiker i Risør og som vararepresentant til Aust-Agder Fylkesting. Samtidig er det på sin plass å minne innbyggerne om at kjøp av iPad til politkerne kun er første trinn av flere før bystyre og fylkesting er digitalisert fullt ut.

Skal vi få til en god samkjøring, må administrasjon og politikere samt politiske parti ta i bruk Dropbox som et virkemiddel for å synkronisere all informasjon slik at alle har oppdatert informasjon når de ulike saken skal diskuteres i bystyre, formannskap og komiteer.

Administrasjon må også få til en god ordning slik at informasjon kan deles via iPad til den enkelte representant/gruppe og samtidig vises på storskjerm slik at også publikum kan følge med i hva som skjer.

Bedre nettside for Internet overføring
Tilsvarende må det også etableres en bedre nettside for visning av de ulike politiske møter. Og da på en slik måte at sakspapirer er lett tilgjengelige samtidig som den enkelte internettbruker selv kan velge hvilket filmutsnitt som skal være fremtredende, eller om alle tre skal være synlige med mindre bilder osv.

Mulighetene er der og skal vi få opp Internet bruken i forbindelse med ulike politiske møter må møtene gjøres enklere tilgjengelige via bedre portaler/løsninger – slik det er i dag er det kraftig forbedringspotensiale, særlig hva lyd angår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**