Fin presentasjon av Holmen utbyggingen

Etter Risør Venstres oppslag om behandling av Holmenutbyggingen i et ekstraordinært og lukket formannskapsmøte forrige fredag, ble saken utsatt og ble i kveld tatt opp i et åpent møte slik at alle kunne følge med via Internet, helt i tråd med Venstres syn på åpenhet i offentlig og politisk saksbehandling av viktige saker or lokalsamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Foto av Holmen modell slik den fremstår i dag.

Foto av Holmen modell slik den fremstår i dag.
Foto: Jan Einar Henriksen

Utbygger ved arkitekt Bogen og prosjektleder Stephansen gjennomførte en fin presentasjon av dagens planer og hadde med seg korrigert modell av Holmen hvor de hadde hensyntatt innspill som kom ved forrige dialog med formannskapet.

 Dette må vi få til sier Stian Lund (V)

Dette må vi få til sier Stian Lund (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Plansjef Jørundland pekte på at saken kunne behandles innen rimelig tid om saken ble behandlet som dispensasjon. I motsatt fall ville saken kreve en full gjennomgang av planprosess og saken ville da skyves ut i tid.

-Risør Venstre har hele tiden vært en positiv pådriver for Holmenprosjektet og synes hele prosjektet ser kjempebra ut uttalte Stian Lund (V) og la til: En utfylling som gagner gangarealet for publikum er akseptabelt – det samme er ny innkjøring til parkeringsanlegget. Jeg kan heller ikke se at vi trenger på ta stilling til hotellet nå da dette ikke omfattes av det areal vi sier ja til i dag. Risør Venstre er positive til planen og jeg tror vi får mange nye innbyggere i den forbindelse.

-Dersom det blir noe planmøte med fylkesmyndigheter synes jeg at også opposisjonen skal bli representert og da foreslår jeg at Wiggo Larsen stiller med meg i en varaposisjon, sa Stian Lund, som klart uttalte at han ville jobbe for at prosjektet kunne realiseres.

 Dag Jørgen Hveem i samtale med prosjektleder Stephansen under kveldens formannskapsmøte.

Dag Jørgen Hveem i samtale med prosjektleder Stephansen under kveldens formannskapsmøte.
Foto: Jan Einar Henriksen

Etter min vurdering ga utbygger en solid presentasjon av et svært viktig prosjekt for kommunen vår, uttaler leder i Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem.

-Et prosjekt som dette har i seg krevende utfordringer, både av planmessig art og ikke minst økonomisk. Hvis ikke vi som politikere nå på en god måte klarer å balansere samfunnsmessige hensyn med en viss kommersiell forståelse sett fra utbyggers perspektiv, er jeg redd prosjektet kan ryke. Det vil være uheldig, fordi gjennomføring av dette prosjektet er fundamentalt for vitaliseringen av kommunen. Stopper Holmen-prosjektet opp, vil det gi svært uheldige signaler til omverdenen. Argumentasjonen til varaordfører Thygesen i mandagens møte på Holmen, bærer preg av trenering og drømmerier, uten at det kommer som noen stor overraskelse.

-Så vidt jeg kan forstå, vil endringene som utbygger ønsker, kunne behandles som en mindre planendring slik at prosjektet ikke stopper opp, noe jeg håper det politiske flertall og rådmannen i fellesskap kan påvirke regionale myndigheter til å godta, sier Hveem, som avslutter som han startet: Dette prosjektet er fryktelig viktig for Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**