Kulturtilskudd for 2012

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har nå lagt frem den endelige fordelingen av driftstilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Oslo kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har nå lagt frem den endelige fordelingen av driftstilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Oslo kommune.

– Jeg er glad for at kommunen kan bidra til det kulturelle mangfoldet i Oslo. Det er det store og brede kulturtilbudet som gjør byen pulserende, til en god by å leve i, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke.

 - Jeg er glad for at kommunen kan bidra til det kulturelle mangfoldet i Oslo, smiler Hallstein Bjercke.

– Jeg er glad for at kommunen kan bidra til det kulturelle mangfoldet i Oslo, smiler Hallstein Bjercke.
Foto: –

Til museal virksomhet er det i 2012 bevilget 28,6 mill kroner, til blant andre Oslo Museum og Norsk Maritimt museum. Det har blitt bevilget til sammen 20,32 mill til festivaler, hvor ULTIMA-festivalen, Mela-festivalen og by:Larm er blant mottakerne.

Til drift av musikkinstitusjoner, ulike musikktiltak er det bevilget 8,3 mill. Innenfor teater og sceniske tiltak er det bevilget 95,8 mill kroner. Tilskudd til Oslo Nye Teater og Black Box Teater utgjør henholdsvis 82,5 mill og 7,8 mill. Til drift av organisasjoner og tiltak for visuelle kunstarter er det bevilget til sammen 2,05 mill kroner.

Her kan du se liste over alle mottakere av driftstilskudd for 2012 (PDF)

Det er videre i saken avsatt 4, 29 mill til ulike tiltak. Av dette er det bl.a. satt av kr 600 000 til Oslo-Filharmonien til utekonsert, kr 1 350 000 til kultur- og kunstnerpriser/-stipend og kr 250 000 til videreføring av prøveordningen med kulturkort for skoleåret 2012-2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**