Er varaordfører Thygesen inhabil i Holmensaken

Spørsmålet er relevant idet tidligere bystyremedlem Dag Eikeland, som hotellvert for Risør Hotel, ble erklært inhabil av rene konkurransehensyn. Spørsmålet blir da: Er varaordfører Thygesen på samme måte inhabil i Holmensaken som følge av at han nå er ansatt som prosjektleder for et konkurrerende boligprosjekt i Risør?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Varaordfører Thygesen har tidligere selv stilt spørsmål omkring ordfører Lundens habilitet i forbindelse med Lundens engasjement ved etablering av hjemmeside for Holmenprosjektet, uten at Lunden ble erklært inhabil av den grunn. Spørsmålet ble også fremlagt for Risør bystyre, som vedtok at Lunden var habil og kunne delta i saksbehandlingen.

Når varaordfører Thygesen nå er ansatt som prosjektleder for boligprosjektet ved Krana/Lindalen og av den grunn i prinsippet er havnet i en konkurrerende boligvirksomhet, bør det uten opphold avklares om Thygesen er inhabil eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**