Foreslår ti nye årsverk i skolehelsetjenesten

– Som folkevalgte må vi ta et poltisk ansvar og prioritere de lovpålagte oppgavene og følge opp mål og strategier, sier Jørgen Blom i Asker Venstre. I går behandlet kommunestyret sak om situasjonen i skolehelsetjenesten i Asker. Asker Venstre foreslå å styrke tjenesten med 10 stillinger over to år. Flertallet bestående av Høyre og Frp stemte imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


De 19 barneskolene i Asker skulle etter normen fra Helsedirektoratet hatt 19 årsverk i skolehelsetjenesten, men status er snaut 9 årsverk. Saken fra rådmannen ga ingen konkrete tiltak, utover gode intensjoner om eventuell styrking ved neste budsjett. Skolehelsetjensesten i Asker klarer ikke oppfylle alle intensjoner og oppgaver som tjenesten er pålagt, og som er forventet av statlige myndigheter,

Da saken var oppe til behandling i komite for oppvekst foreslo Jørgen Blom fra Venstre å styrke tjenesten med 10 ny stillinger over 2 år. Forslaget fikk ikke flertall. I gårsdagens møte i kommunestyre i kommunestyre ble forslaget fremmet på ny. Flertallet bestående av kun Høyre og Frp stemte imot. De ville vente å se.

– Det er forståelig at rådmannen vil være forsiktig, men som folkevalgte må vi ta ansvar og sørge for et forsvarlig og godt tilbud til barna i Asker. Saksfremlegget fra rådmannen beskriver en alvorlig situasjon i en lovpålagt tjeneste. Våre barn fortjener bedre og nå må det handles, sier Jørgen Blom.

Les sak i Budstikka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**