Jernbanegården inne på flyplassen?

I disse dager pågår det en diskusjon om hvor Jernbaneverket skal bygge sin nye banegård for reparasjon og vedlikehold av togene sine i Østfold. Venstres Christian Holstad Lilleng ser for seg en helt annen type løsning enn det som har vært fremmet til nå; – Legg banegården inne på flyplassen slik at vi kombinerer banegård og flytog, foreslår Lilleng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Lilleng foreslår alternativ jernbanetrase til Rygge flyplass.

Lilleng foreslår alternativ jernbanetrase til Rygge flyplass.

Pr i dag foreligger planer og ønsker fra Jernbaneverket om at den nye banegården skal ligge på vestsiden av sporet sør for Rygge stasjon. Men det er neppe flertall for. En slik banegård vil stjele 65 mål i LNF-området og bli liggende vis-à-vis det som er tenkt som ett av Rygges viktigste områder for boligbygging.

Langsiktig tenking
– Tenker man litt langsiktig her bør man få en løsning som vil være positiv for utviklingen av Mossedistriktet og Østfold generelt og flyplassen spesielt, forklarer Lilleng. — Det er ikke så lang avstand fra dagens jernbanetrasee til flyplassen, så hvis man lager en avstikker fra dagens trasee inn på flyplassen vil man både slippe å ta av Rygge kommuens viktigste boligutbyggingsområde, man tar ikke så mye dyrkbar mark og ikke minst så vil man plutselig å et flytog fra Oslo til Rygge uten at det koster skjorta.

Lokaltog
Lilleng minner om at det først og fremst er lokaltogene mellom Moss og Spikkestad som er tenkt å repareres/vedlikeholdes på den nye banegården. — Det som skjer med dette forslaget er at man i første omgang utvider lokaltogstrekningen Moss-Spikkestad til Rygge-Spikkestad, og så får man i samme slengen vurdere om man skal tenke flytogfart. Strekningen fra dagens trase´ til flyplassen er så kort at denne banen nok ikke behøver å bygges til høyhastighet i og med at det er kun er nedbremsing og akslerasjon det er snakk om.

 Gi flyplassen best mulige arbeidsvilkår, mener Lilleng

Gi flyplassen best mulige arbeidsvilkår, mener Lilleng

Mer støy?
Råde Venstre stemte i sin tid mot godkjennelse av sivil flyplass i Råde, men det hindrer ikke Lilleng i å tenke utvikling av flyplassen. — Nei, vedtaket er gjort og flyplassen er på plass, så da får vi være vaktbikkjer iforhold til det mijlømessige, men samtidig passe på at flyplassen med alle arbeidsplasser og alt annet positivt dette fører med seg får skikkelige utviklingsmuligheter.

Selv med bedre tilgjengelighet fra Oslo, og dermed økt passasjertilgang er ikke Lilleng veldig redd for økt støy. — Det vil selvfølgelig merkes, men vi har et godt regelverk som regulerer dette, samtidig som vi får henge på flyselskapene som klegger i forhold til å ha en oppdatert flypark som forurenser minst mulig både i forhold til støy og utslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**