Et steg nærmere vindmøller i Råde

Råde Venstre lanserte i 2011 ideen om vindmøller i Råde. Undersøkelser viste at åtte vindmøller kan levere energi til å dekke all den strømmen som brukes i Råde kommune. Nå viser det seg at ideen kan bli en realitet raskere enn man kunne tro.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

Da Råde Venstre gikk til valg på å jobbe for vindmøller i Råde var tanken å legge dem enten på utsiden av Søsterøyene eller på nordsiden av E6. Nå viser det seg at Fylkeskommunen har kommet frem til at et aktuelt områdefor vindmøller i Østfold kan være nettopp nord for E6.

Må ta vare på naturen
– Fylkeskommunen har gjennomgått fylket for å finne steder som egner seg for vindmøller. Det er viktig at man ikke setter opp vindmøller for enhver pris, men at man husker på å ta vare på den naturen som er der, forklarer Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng. — Områder som kan være aktuelle må både være sentrale i forhold til leveranse av strømmen og tilkomstveier, samtidig som det ikke skal gjøres for store inngrep i urørt natur.

Slangsvold
Nå har altså Fylkeskommunen funnet ut at Råde kan ha et meget aktuelt område for vindmøller. — Ikke overraskende er dette i "fjellet" nord for E6 mellom Missingmyr og Solli. Ikke bare blåser det mye over Råde-slettene, men det at "fjell"-skråningen er såpass bratt fra jordene og opp til toppen gjør at vinden får en ekstra akslerasjon. Herfra og innover mot Slangsvold er det områder som er vindfulle nok, store nok og samtidig ligger veldig sentralt i forhold til kraftlinjer og infrastruktur.

Veien videre
– Det er veldig tidlig i prosessen og derfor fortsatt langt frem, så ingenting er avgjort, men samtidig så er nok dette et ekstra interessant område i og med at det er så sentralt. Det er jo andre områder som kan være vel så vindfulle i Østfold, men vi kan jo se at for eksempel den planlagte vindparken i Aremark møter enorm motstand i sitt nærområde, avslutter Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**