God kapasitet på barnehager i Risør sentrum

Risør bystyre vedtok i 2010 å bevilge 1.200.000 kroner til restaurering av den gamle kommunale barnehagen på Randvik slik at arbeidet var ferdigstilt til opptaket med full barnekvote fra høsten 2011. Arbeidet ble ikke iverksatt slik bystyret vedtak tilsa, og 25.8.2011 vedtok bystyret at det skulle tas en politisk avgjørelse på hva som skulle skje med barnehaven på Randvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Risør er i en heldig stilling og har full barnehagedekning ikke minst taket være dyktive private barnehager.

Risør er i en heldig stilling og har full barnehagedekning ikke minst taket være dyktive private barnehager.
Foto: Jan Einar Henriksen

Leseren kan selv lese det siste vedtaket i Risør kommunes handlingsprogram og økonomiplan for 2012-15 vedtatt av bystyret 25.8.2011 side 81 under pkt. 12.10.2 tiltak i handlingsprogrammet hvor det står: “Vi trenger en politisk avgjørelse på om hva som skal gjøres videre med driften av gamle Randvik barnehage. Behovet for barnehageplasser og rammebevilgningene til drift, vil avgjøre hva som blir en riktig, permanent avgjørelse i saken”

 Det vitigste er å ha barnehager med høy faglig standard og tilgjengeleige barnehageplasser der hvor etterspørselen er sier Stian Lund (V).

Det vitigste er å ha barnehager med høy faglig standard og tilgjengeleige barnehageplasser der hvor etterspørselen er sier Stian Lund (V).
Foto: Runar Nes

Når det nå er etablert en ny stor barnehage på Frydendal (etter et makeskifte med Risør kommune) fremstår det som rimelig klart at det er godt med barnehageplasser i Risør sentrum selv om det politisk vedtas å nedlegge gamle Radvik barnehage.

Derimot er det et behov for barnehageplasser på Søndeled og det er derfor tatt til orde for å bygge ny garderobe for Idrettslaget Idun på Kalstadheia mt at Risør kommune selv tar i bruk Iduns garderobedel av Fargeskrinet barnehage til barnehage.

Da får en til et bedre skille mellom idrett og barnehage samtidig som vi får til en mye bedre barnehage dekning på Søndeled. Inndekning av merkostnadene kan f.eks tas fra eiendomssalget av gamle Randvik barnehage.

Risør Venstre ser fram til å ta del i den politiske debatt omkring barnehagedekning i Risør kommune og så langt vi ser er det lite behov for en ny kommunal barnehage i Risør sentrum hvor de private allerede har svært gode barnehagetilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**