Er alt galt med høgskolesatsingen i Larvik?

Høyre er opptatt av at høgskolen fungerer dårlig i Larvik. Venstre vil fokusere på hvilke muligheter vi har for å få til et samspill med etter- og videreutdanning i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I siste formannskapsmøte hadde vi oppe en høring om sammenslåing av høgskolene rundt Oslofjorden. Det ble en del diskusjon om ambisjonene til skolene om å bli universitet, mens Høyre var mer opptatt av at Høgskolen i Vestfold (HIVE) ikke fungerte i det hele tatt i Larvik, i følge dem.

Birgitte Gulla Løken (H)

Birgitte Gulla Løken (H)

I hvert fall ikke i forhold til kostnadene som kommunen har for skolebygget.

I kommunestyremøtet i februar valgte de folkevalgte enstemmig å vitalisere høgskoleutviklingen etter et forslag fra Ap,V, Sp og SV. "Som et ledd i ønsket om å styrke arbeidet med etterutdanning og høyskolesamarbeid" som det står.

Fra den politiske siden går nå Mona Elin Aurvoll (Ap), Lene Camilla Westgaard-Halle (H) og undertegnede inn i en arbeidsgruppe med ansvar for å tilrettelegge for aktuelle høyskoler og miljøer som ønsker å satse på høyere utdanning i Larvik, inkludert etter- og videreutdanning.

Bøker, skole

Vi har mange aktører allerede, og om vi greier å få samspill mellom flere høyskoler, etterudanningssenteret på Agnes, Politihøgskolen, Videregående skole, næringsliv, helseinstitusjoner – og mange jeg sikkert har glemt, for å få løftet utdanningsnivået i Larvik så er mye av hensikten oppnådd.

Det er nok liten tvil om at høgskole- og etterutdanningtilbudet i Larvik kan bli bedre, men Høyre har en lei tendens til å kritisere uten å se på de mulighetene vi tross alt har.

Det blir ikke nok å flytte rundt på Høgskolen, vi må ville mye mer enn det.

Hallstein Bast (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**