Fosterforeldre — tapende idealister

– Vi må ikke glemme at fosterforeldre bør ha rettigheter, sier Per-Olaf S. Røed i Larvik Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nærmere 90 % av alle barn som plasseres i fosterhjem plasseres i kommunale fosterhjem.
– De aller fleste fosterforeldre går til oppgaven med idealisme og ønske om å bidra til en positiv oppvekst for fosterbarnet. Det er ikke rettferdig at kommunale fosterforeldre ikke har rett til sykepenger. De opparbeider ikke pensjonspoeng dersom de må ta ut permisjon for å utøve fosterhjemstjeneste. Fosterforeldre kan i verste fall stå uten inntekt når oppdraget er over, slik lovverket er i dag, fortsetter Røed.

Nora synger

Han gir videre uttrykk for at fosterforeldre ikke opparbeider seg rett til dagpenger dersom arbeidsledighet er utfallet når fosterbarn går videre i livet. Kommunene har store økonomiske besparelser ved at barn blir tatt inn i familier framfor å bli institusjonalisert.

– Venstres bør synliggjøre, og kjempe for standpunktet om at fosterforeldre må ha rett til sykepenger og trygdepoeng i langt større grad. I Venstres Stortingsprogram heter det at Venstre vil "- Sikre fosterforeldre som er ute av ordinært arbeid rett til sykepenger og pensjonspoeng." Fosterforeldre må få likestilte rettigheter som andre arbeidstakere i Norge. Det er en gruppe tapende idealister slik vi har det i dag, sier Røed.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**