Velkommen til medlemsmøte tirsdag 20. mars

Larvik Venstre inviter til medlemsmøte hvor helsepolitikk er sentralt tema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


20. mars 2012 inviterer Larvik Venste til medlemsmøte med helsepolitikk som sentralt tema.

Forside helsepolitikk

Sted: Presteløkka Rehabiliteringssenter, Kysthospitalveien 30, Stavern

Tid: Tirsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 — 20.30

Program:
Omvisning på Presteløkka samt informasjon om Presteløkka park (ca. 30 min.)
Enkel bevertning

Innledere Jan Kulland

Jan Kulland

Jan Kulland
Foto: Tone M. A.

med flere vedr. Venstres helsepolitiske handlingsplan sett i forhold til Samhandlingsreformen.
Diskusjon

Hjertelig velkommen!
Ta gjerne med andre som har lyst til å bli bedre kjent med Presteløkka og Venstres helsepolitikk.

For Styret i Larvik Venstre,
Jan Kulland og Karin S. Frøyd

Karin Frøyd - ØP

Karin Frøyd – ØP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**