Antall plasser ved Fargeskrinet og Frydenborg barnehage økes

Med 3 mot 2 stemmer gikk Oppvekstkomiteen med Viggo Larsen (H) i spissen, i dag inn for at Fargeskrinet barnehage på Kalstadheia utvides med en ny avdeling. Samtidig ble det vedtatt at den kommunale barnehagen v/Riggen (gamle Randvik barnehage) selges og til sist ble det vedtatt å gi Frydenborg barnehage en oppgradering til 100 plasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Gode barnehager og gode barne- og ungdomsskoletilbud er en viktig Venstresak.

Gode barnehager og gode barne- og ungdomsskoletilbud er en viktig Venstresak.
Foto: Jan Einar Henriksen

Vedtaket er helt i tråd med Risør Venstres holdninger i spørsmål om barnehagedekning for Risør kommune, som nå står godt rustet til å ta imot dagens barnehagebarn. Samtidig har Risør god kapasitet dersom barne andelen igjen skulle øke i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**