Risør må ha null – 0 – tolleranse for mobbing

Alt annet enn null – 0 – toleranse for mobbing er uakseptabelt, og det er etter min mening helt feil når det i tilstandsrapport for grunnskolen i Risør er nedfelt som lokale mål at mobbing i Risør skolene skal minst ligge på landsgjennomsnittet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Risør kommune må gå foran og etablere klare retningslinjer for forebygging og oppfølgning av mobbesaker i Risørskolene!

Risør kommune må gå foran og etablere klare retningslinjer for forebygging og oppfølgning av mobbesaker i Risørskolene!
Foto: Jan Kløvstad

Ethvert tilfelle av mobbing i Risørs barne- og ungdomsskole er helt uakseptabelt og bør etter min mening uten opphold føre til at det skrives rapport om uønsket hendelse (såkalt RUH) som straks må følges opp med nødvendige tiltak fra skoleledelsens side.

Skoleledelsen har et særlig ansvar for å ivareta våre innbyggeres barn i den tiden de er på skolen og mobbing er en uting som ikke må feies under teppet. Alle RUH må straks følges opp og alle tiltak må skriftlig dokumenteres og rapporteres til Oppvekstkomité som bør ha et særlig ansvar på vegne av Risør som skoleeier.

Risør bystyre bør også straks og uten opphold endre Risør kommunes målsetting hvor det i praksis står at antall mobbesaker i Risør minst skal ligge på landsgjennomsnitt. Ønsker bystyre virkelig at det skal være 5 mobbesaker i Risør dersom det er tilfelle for tilsvarende elevtall på landsplan? – det tror ikke jeg – derfor bør Risør bystyre klart og tydelig si at mobbing er totalt uakseptabelt og innføre en null – 0 – tolleranse for mobbing, samt etablere klare og tydelige regler for forebygging, rapportering og oppfølgning av mobbesaker.

Det fortjener våre elever!

Jan Einar Henriksen
Venstremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**