Når en pluss en blir en

Nylig hadde jeg en ordfører til bords. Han holdt til i Re i Vestfold, en kommune på størrelse med Hurum. I løpet av måltidet var vi innom mange saker, blant annet kommunesammenslåing. Der hadde min bordkavaler førstehåndskunnskap, ettersom hans kommune hadde gjennomført en kommunesammenslåing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ramnes og Våle i Vestfold utredet en sammenslåing samtidig med Hurum og Røyken, men i motsetning til her, sa innbyggerne der "Ja". De ble fra 1. 1. 2002 hetende Re kommune. Ramnes og Våle var de første kommunene som frivillig slo seg sammen i moderne tid.

Ordføreren i Re, for øvrig fra Senterpartiet og tidligere ordfører i Ramnes, kunne fortelle om en vellykket kommunesammenslåing. Re har blitt en stor og robust kommune som blir tatt mer på alvor, mente han. Gravemaskinene er på plass, ny skole og ny idrettshall er bygget. Siden 2002 er det blitt økt tilflytting til kommunen.

Hender, leie

Foto: Microsoft

I 2005 leverte konsulentselskapet Agenda en rapport til Kommunaldepartementet som konkluderte med at sammenslåingen «har medført store gevinster» for Re kommune. I følge Agenda-rapporten sparer de 10,8 millioner kroner årlig på lønnskostnader som følge av sammenslåingen. Rundt to millioner kroner spares i tillegg på at barnehager, kultur og pleie og omsorg samkjøres.

Den nye kommunen har blitt mer profesjonell og er bedre tilpasset fremtidige utfordringer. Helsetjenester, sosialtjeneste, barnevern, regulering, kart og oppmåling, byggesak, kulturtjenester og administrative støttefunksjoner er blant områdene som har hatt klare gevinster, ifølge rapporten. Det var med andre ord en suksesshistorie jeg fikk servert ved dette middagsbordet.

Hurum og Røyken har vedtatt å utrede en sammenslåing av våre to kommuner. Jeg må innrømme at jeg venter i spenning på hvordan de eksterne utrederne vil konkludere. Hurum alene er like stor som Re, vi er ikke av de aller minste kommunene, men vi sliter med å få budsjettet til å strekke til.

Jeg tror det vil lønne seg å bli en kommune og at innbyggerne vil få bedre kommunale tjenester, at vi kan effektivisere driften og dermed spare penger. Jeg tror, men jeg vet ikke. Jeg vil ikke la følelser styre, men la fakta tale for seg. Vi går spennende tider i møte. Kanskje er dette starten på en ny suksesshistorie?

Varaordførar Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Hurum Venstre

Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Varaordfører
Hurum

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums avis og Drammens Tidende 29.03.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**