Rådmannen står på sitt i Langsandsaken

29 mars skal Risør bystyre behandle klagesaken angående konsesjon for erverv av eiendom på Langsand i Risør til fritidseiendom. Ikke uventet står rådmannen på sitt på tross av at det kan se ut som om rådmannen bygget sine første forslag på feilaktig grunnlag idet han anså eiendommen som helårsbolig – og det på tross av at fylkesmannen bekreftet at eiendommen var en fritidseiendom.

 Jeg blir veldig forundret dersom bystyrets vedtak blir opprettholdt sier Dag Jørgen Hveem i en kommentar til rådmannens innstilling.

Jeg blir veldig forundret dersom bystyrets vedtak blir opprettholdt sier Dag Jørgen Hveem i en kommentar til rådmannens innstilling.
Foto: Runar Nes

Ikke lett å forstå.
I sin innstilling til bystyre skriver nå rådmannens som begrunnelse at målsettingen er å tilbakeføre tidligere helårsboliger tilbake fra fritidsbolig til helårsbolig, samt at eiendommen ligger i et område som har karakter av å være helårsbosetting, og viser til reguleringsplan for området fra 2006.

Spørsmålet er da hvor langt skal man gå tilbake i tid? Fylkesmannen fastslår jo at eiendommen har vært en fritidseiendom fra 1950 tallet, og det er vel få av dagens bystyrerepresentanter som faktisk har opplevd at de tre opprinnelige eiendommene på langsand var bebodd. De to nærmeste naboene i syd er jo av relativ nyere dato. Det samme kan sies om kjøreveien fram til den nyere bebyggelsen, og det foreligger vel neppe noen særlige rettigheter til denne privatvegen eller P-plasser for eierne av de tre opprinnelige Langsand eiendommene.

Prinsippsak for AP
Da Risør bystyre første gang behandlet søknaden ble det med knappest mulig flertall vedtatt å følge rådmannens negative innstilling. Nå spørs det om AP igjen bruker «partipisken» for å sikre at de nye politikerne følger ledelsen? Det blir også spennende å se om de nye AP politikerne liker «pisk» som del av det som utad skulle være en ny politikk i Risør.

Og hva med Holmen og Flisvika?
En formalitet? Hvor er forutsigbarheten for en som kjøper en leilighet som har vært brukt som bolig på Holmen eller i Flisvika og som nå ønsker å benytte den som fritidsbolig. Vil Ap og Rødt si nei til konsesjon begrunnet med at man ønsker bosetting? Igjen, hvor er forutsigbarheten.