Sterkere V-samarbeid om areal og samferdsel

Over 30 engasjerte Venstrepolitikere fra Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold møttes fredag til seminar på Stortinget for å diskutere hvordan V-lagene kan samarbeide mer om areal- og samferdselspolitikken på Østlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Olav Breivik

Olav Breivik

Det var Akershus Venstre som hadde tatt initiativ til møtet. Med på samlingen var blant annet stortingsrepresentant Borghild Tenden og Odd Einar Dørum. Fra Lier stilte Olav Breivik, sammen med Buskerud-politikere fra Drammen, Røyken og Modum.

Rebekka Borsch

Foto: Tom-Roger Stensberg

Buskeruds hovedutfordring er at vi mange saker er berørt av avgjørelsene som tas i Oslo og i Akershus, for eksempel når det gjelder kollektivtransport, Ruter og arealplanlegging, men at vi generelt er for lite koblet på prosessene, sa fylkesleder Rebekka Borsch i sin innledning. Vi må bli flinkere på å løfte de store prosjektene på samferdselsområdet som angår flere enn egen kommune eller eget fylke. Og vi må skaffe oss mer gehør. Det blir generelt for lite fokus på Østlandsområdet i Nasjonalt Transportplan og andre styringsdokumenter. Med tanke på at Østlandet er regionen med desiderst størst befolkning, er det uheldig at ikke mer penger går dit folk faktisk bor. Og så må vi løfte hodet og se hvilke store prosjekter vi kan enes om som ligger et stykke i fremtiden.

Rebekka Borsch trakk frem blant annet bro over Oslofjorden med både plass til biler, jernbane og syklister som et av prosjektene partiet må diskutere nærmere og gjøre til en sak. Konkret skal Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus se på hvilke alternative kryssningspunkter over fjorden som finnes og hvordan dette vil påvirke gods- og persontransporten i et større perspektiv.

Deltakerne var enige om å møtes igjen regelmessig for å konkretisere felles politiske prosjekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**