En inkluderende by kan ikke vedtas

Hvilke holdninger og menneskesyn som fremmes er ikke et anliggende vi kan overlate til myndighetene. En åpen og inkluderende by kan ikke vedtas, det er et felles anliggende, som forvaltes av hver av oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ordene raus, inkluderende og mangfoldig utgjør en betydelig del av Tromsøs identitet, dette er ord vi tromsøværinger gjerne bruker for å beskrive byen vår. At Tromsø skal være en by for alle er et ideal Tromsø Venstre, og mange tromsøværinger med oss, deler og er stolte av. Vi mener at en mangfoldig by er en rikere by, rikere på ideer, løsninger og forslag. En mangfoldig kultur er også mer dynamisk og levende innen kultur, forskning, næringsliv og utdanning.

Utfordring

Ikke alle ser disse fordelene ved mangfoldet, i den andre enden opplever man at hatske og fordomsfulle ytringer tidvis preger det offentlige ordskiftet og at de som er annerledes stemples som en trussel. I særdeleshet har internettdebatter, blant annet på våre hjemlige avisers nettsider, vist seg å være en arena for å fremme rasisme, til våre minoriteters fortvilelse og til allmenn forskrekkelse forøvrig. Venstre har ikke tro på formaninger om å vise ytringsansvar. Alle må kunne fremføre sine meninger uten filter i det offentlige rom, hvor de møter motargumenter og får prøvd sine meninger. Venstre har tro på det gode og rasjonelle i mennesket, vi tror fornuftige argumenter har større virkning enn et forbud av tanker og meninger. Derfor må vi selv aktivt møte ubehagelige meninger med bedre argumenter om vi ikke ønsker at de skal stå uimotsagt.

Verdien av engasjerte samfunnsborgere

Dette forutsetter engasjerte borgere som bryr seg om det samfunnet de lever i, og deltar i en levende, åpen og kritisk samfunnsdebatt. Vi må ikke undervurdere samtalene på jobb, på sosiale medier og rundt middagsbordet som viktige arenaer for ettertanke og meningsbryting. Med mangfold følger både muligheter og utfordringer. At vi utfordres er nettopp det som gjør mangfoldighet mer spennende og nyttig enn ensretting – for ikke å si enfoldighet. Samtalene og møtene mellom oss som samfunnsborgere er viktig både for å utnytte potensialet mangfoldet gir, og for å løse de utfordringene som følge med.

Et mangfoldig Tromsø

Venstre mener at Tromsøs status som åpen og inkluderende by muliggjøres av at både nye og gamle tromsøværinger får komme til ordet og være med på å forme sitt samfunn, og at denne prosessen er en berikelse i seg selv. Venstre vil arbeide for en mer åpen og tolerant by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**