Velkommen til dialogmøte med Abid Q. Raja!

I morgen kommer Abid Raja til Nes for å lede dialogmøtet om det å være ung i Nes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Nes Venstre ønsker velkommen til dialogmøte!

Nes Venstre ønsker velkommen til dialogmøte!
Foto: Birger Areklett

 Abid Q. Raja har hatt en lang rekke dialogmøter. Denne gangen ønsker han å gi ungdom uten stemmerett en arena hvor deres stemme kan bli hørt.

Abid Q. Raja har hatt en lang rekke dialogmøter. Denne gangen ønsker han å gi ungdom uten stemmerett en arena hvor deres stemme kan bli hørt.
Foto: Venstre

Som ledd i arbeidet med kommuneplanen, ønsker Venstre å skape rom hvor borgernes meninger kan komme til uttrykk. Ungdom har i dag ikke stemmerett ved valg, og vi mener derfor det er særlig viktig å gi dem en arena hvor deres stemme kan bli hørt. Venstre inviterer derfor til dialogmøte.

Vi ønsker å høre hvordan unge i dag opplever Nes som kommune. Hva er bra ved å bo og studere i Nes? Hvilke utfordringer har vi? For å snakke om dette har vi invitert elever fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Nes til å sitte i panelet.

Dato: 29. mars
Tidspunkt: 18:30
Sted: Nes Rådhus
Servering: Pizza

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**