Asker Venstre inviterer til medlemsmøte om kommunedelplan for Holmen-Slependenområdet

Asker Venstre inviterer til medlemsmøte mandag 7 mai kl. 19.00 på Asker rådhus. Tema for møtet er det nye forslaget til kommunedelplan for Holmen-Slependenområdet, som nå er lagt ut til ofentlig ettersyn. Planen er viktig for utviklingen av hele Asker kommune, og det er stort lokalt engasjementet for utviklingen av området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styret i Asker Venstre inviterer til

Medlemsmøtet om kommunedelplan for Holmen-Slependenområdet

Det nye forslaget til kommunedelplan for Holmen-Slependenområdet er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Denne planen er meget viktig for utviklingen av Asker kommune. Derfor ønsker vi å ha et medlemsmøte. Vi ønsker innspill og debatt for videre arbeid med utviklingen av området!

Tid: Mandag 7 mai kl. 19.00
Sted: Asker Rådhus, møterom Vollen

Program:

Erling Bergsaker

Foto: privat

Innledning om planen ved Erling Bergsaker,
Venstres representant i Bygningsrådet og representant i kommunestyret.

Innledning om miljø og klima ved Jonas Vevatne,
Tidligere representant i Klimapanelet i Asker. Medlem i Asker Venstre. Jobber med rådgivning og utredninger om bl.a. klimapolitikk, biodrivstoff, fornybar energi, tilpasning til klimaendringer, ROS-analyser, planlegging og potensialet for lokal klimapolitikk.

Innspill og debatt.

Du kan lese hele saken på Asker kommunes hjemmeside:
Formannskapssak 0043/12 fra formannskapets møte 28.02.12.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Minner ellers om vår møtekalender og vår facebookside.

Vennlig hilsen

Jørgen Blom
Leder i Asker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**