Fortsatt ansettelsesstopp i Råde kommune

Økonomien i Råde kommune er anstrengt og kommunen har kniven på strupen i forhold til å betale ned gammelt overforbruk og derfor har posisjonen bestemt følge Fylkesmannens pålegg om å betale ned resten av denne gjelden i inneværende år. Kommunestyret vedtok torsdag kveld, i den forbindelse, en fortsatt betinget ansettelsesstopp i Råde kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Råde kommune må spare penger, derfor fortsatt ansettelsesstopp.

Råde kommune må spare penger, derfor fortsatt ansettelsesstopp.

– Denne betingede ansettelsesstoppen har vært vanskelig å gjennomføre siden det ble vedtatt at Formannskapet skulle gå gjennom samtlige nye ansettelser, forklarer formannskapsmedlem og Venstre-leder Christian Holstad Lilleng. – Vi i Formannskapet har rett og slett ikke den detaljkunnskapen som Rådmannen og hans stab innehar, og derfor ble det fremmet et forslag, som ble vedtatt, om at Rådmannen blir delegert ansvaret for, og skal behandle den enkelte dispensasjonssak i forhold til ansettelsesstoppen.

Rådmannens delegerte myndighet går ut på at rådmannen selv vurderer de kritiske og mindre kritiske behovene for tilsetting.Vurderingene for tilsetting skal ses i sammenheng med de vedtatte budsjettrammer for 2012, der den betingede ansettelsesstoppen har blitt forutsatt å skape en innsparing på kr 3,5 mill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**