Ingen flytting av 7.klasse i 2012

Kommunestyret vedtok torsdag å verken flytte 7.klassingene til ungdomsskolen eller bygge paviljonger ved barneskolene denne høsten. Derimot ble Rådmannen bedt om en ytterligere utarbeidelse av sakene slik at begge sakene eventuelt kan bli en realitet høsten 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 7.klassingene blir på Karlshus skolen i 2012/2013-skoleåret.

7.klassingene blir på Karlshus skolen i 2012/2013-skoleåret.
Foto: CHL

– I Paviljongsaken var det full enighet om at den skisserte løsningen fra Rådmannen var altfor dyr. I tillegg hadde flere representanter både blant politikere og blant FAU-lederne sjekket priser på egen hånd og kommet frem til langt lavere priser enn de Rådmannen opererte med i sakspapirene, forteller Venstre-leder Christian Holstad Lilleng. — Det ble derfor enighet om at Rådmannen skulle skaffe flere opplysinger til kommunestyret i juni hvor vi skal behandle økonomiplanen for 2013-2016.

Ikke flytting av 7.klasse
Det blir heller ikke noe av flyttingen av 7.klasse fra barneskolene til ungdomsskolen til høsten. Flere av partiene klaget på utredningen som de mente var mer en synsing enn en utredning.

– Jeg synes den desidert beste setningen i alle i høringen var den fra Samarbeidsutvalget hvor de skrev at "før man bestemmer seg for en endelig løsning for plassproblemene i Rådeskolene, ber samarbeidsutvalget om en grundig utredning med reelle høringer for å sikre en god medinnflytelse rundt de løsningene som skal gjelde rundt barn og unges skoletilbud." For det er nettopp det som er kjernen i denne utredningen; at den langt fra er fullstendig og at man bør gjennomføre en som er mer grundig, mener Lilleng.

Kommunestyret vedtok at Rådmannen ble bedt om å arbeide videre med å undersøke muligheter og konsekvenser ved en flytting av hele eller delt løsning av 7.trinn til ungdomsskolen, fra skoleåret 2013. Saken skal fremmes for formannskap og kommunestyre i forbindelse med økonomiplan 2013-2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**