Langesand – fortsatt dogmatisk Ap-nei til konsesjon i hyttesak

Bystyrerepresentant og leder i Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem er fryktelig skuffet over det faglige nivået på rådmannens saksbehandling og holdningene til bystyrerepresentanene fra Ap og R i spørsmålet om konsesjon for en hytte på Langesand i Risør. Les hele intervjuet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Langesand – fortsatt dogmatisk Ap-nei

-Jeg er fryktelig skuffet og bekymret over det faglige nivået på rådmannens saksbehandling i Langesand-saken,

 Dag Jørgen Heem, leder i Risør Venstre uttrykker undring over Ap og R holdninger i SP,ørsmål om konsesjon for en hytte på Langesand

Dag Jørgen Heem, leder i Risør Venstre uttrykker undring over Ap og R holdninger i SP,ørsmål om konsesjon for en hytte på Langesand
Foto: Runar Nes

uttaler leder i Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem. Rådmannen hadde i bystyremøtet foranledning til å rette opp vesentlig feil og svakheter, noe han ikke gjorde. Om det skortet på evne eller vilje, spiller for så vidt liten rolle. Kompetansesvikt er det, sier Hveem.

Hva er unnlatelsene og svakhetene?
-La meg nevne tre punkter, som vi også hadde med i vår begrunnelse for utsettelsesforslaget i bystyret. 1. Sentrale klagepunkter fra advokat Bosvik er ikke behandlet. 2. Den påståtte presedenseffekten viser seg ikke å være til stede. 3. Hvordan motstriden mellom konsesjonsloven og plan- og bygningsloven skal løses, er heller ikke berørt. Her fikk vi for øvrig fra bystyrets talerstol høre av rådmannen at en kjøper av eiendommen hadde plikt til å søke bruksendring fra fritidseiendom til bolig for å bruke eiendommen på lovlig måte. Listen kunne vært gjort lenger, men vi får stoppe her, fremholder Hveem.

Hva skjer videre nå?
Nå skal Fylkesmannen behandle saken og utfallet er vanskelig å spå i slike saker. Etter forvaltningsloven § 34 skal hensynet til kommunalt selvstyre vektlegges, men vi får likevel håpe Fylkesmannen setter bystyrets vedtak til side og sier ja til konsesjon. Og uansett vil jeg bli overrasket hvis rådmannens saksbehandling slipper unna kritikk hos Fylkesmannen, sier Hveem.

Hva synes du om Arbeiderpartiets politiske behandling av saken?
-Jeg hadde håpet at iallfall noen av de nye representantene hadde forlatt den dogmatiske fløyen i partiet og stemt etter egen overbevisning. Signalene på forhånd var imidlertid at de ville stå samlet, hvilket er synd for de skadelidende parter i saken. Venstre setter folk først, og i en sak som dette burde det ha vært enkelt også for Arbeiderpartiet, understreker Hveem. – Da jeg informerte Ap på forhånd om at saken var temmelig enestående og presedensvirkningen således fraværende, noe forøvrig rådmannen burde ha gjort, håpet jeg det skulle føre til en viss revurdering i partiet. I stedet valgte Ap nå å sette helt til side argumentene som – iallfall fra bystyrets talerstol – var bærende for partiets standpunkt under behandlingen i desember, sukker Hveem.

Lederen i Risør Venstre hadde ikke regnet med annet enn at Ap/Rødt fant rådmannens saksbehandling forsvarlig. At vi også ble fortalt at konklusjonen uansett ville bli den samme – nei til konsesjon -, var kanskje også noe mange hadde fryktet. Men vi burde da i anstendighetens navn blitt fortalt dette umiddelbart. Det hadde spart mange for mye bortkastet tid. Prinsipielle, fastlåste standpunkter er en ting. Men å pakke dette inn i noe annet, er direkte tøvete, avslutter Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**