Slutt på å sende de eldre ut av kommunen?

Gjennomgangen av rådmannens oppfølging av budsjettet ute i virksomhetene kan ha ført til at Råde kommune nå slipper å sende sine pleietrengende eldre til andre kommuner. – Det har vært flaut at vi har måttet sende våre gamle ut av kommunen fordi vi ikke har hatt kapasitet til å ta vare på dem i egen bygd, uttaler Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Slutt på å sende pleietrengende ut av kommunen?

Slutt på å sende pleietrengende ut av kommunen?

Men nå ser det ut at dette kan løses. For under Rådmannens oppfølging av budsjettvedtaket for inneværende år har det kommet frem løsninger som kan frigjøre plasser på sykehjemmet.

Leder av Utvalg for omsorg, Terje Lerstein kunne fra talerstolen på torsdagens kommunestyre fortelle at man vil utrede muligheten til å bruke noen av de ferdigstilte omsorgboligene for rusmisbrukere på Langbråten rett ved sykehjemmet til omsorgsboliger for eldre. – Det ser rett og slett ut til at vi ikke har truffet innerblink i forhold til behovet for slike boliger, og nå skal vi se på muligheten å bruke disse leilighetene på andre målgrupper slik at de ikke blir stående tomme, fortalte Lerstein.

Virksomhetene hadde fått oppdrag fra Rådmannen å sette opp konsekvensene av kuttene som ble gjort i budsjettvedtaket før jul, og i den forbindelse ble det foreslått å legge ned en avdeling på sykehjemmet.

– Det ville være ille om vi skulle legge ned en avdeling hjemme hos oss selv samtidig som vi leier plasser andre steder, forteller Lilleng. – Derfor blir løsningen til Lerstein meget interessant, samtidig som vi vedtok å omprioritere noen poster på det opprinnelige budsjettet.

Dermed redder H/Frp/V sykehjemsavdelingen og øker samtidig kommunens omsorgskapasiet, noe som gjør at sjansene for å måtte sende egne gamle ut av bygda synker betraktelig.

– Klarer vi det blir jeg kjempeglad. Det er mye bedre for både brukere og ikke minst de pårørende å kunne være i egen bygd! avslutter Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**