Venstre vil ha SØRF på statsbudsjettet

Den kommunale støtten til SØRF – kompetansesenter for rytmisk musikk, var en av de heteste sakene i forbindelse med budsjettbehandlingen i Kristiansand høsten 2011. Leder i Kristiansand Venstre, Jan Kenneth Stavenes, mener SØRF og lignenede kompetansesentre i andre regioner bør sikres gjennom direkte statsstøtte, og tar nå forslaget til Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Logo Kristiansand Venstre

– Regionale kompetansesentre av SØRFs type finnes også i de fleste andre regioner. I dag er det likevel kun ett av dem — Brak i Bergen — som mottar statlig driftstilskudd. Det er ingen gode grunner til at musikkbransjen på Sørlandet skal ha dårligere vilkår enn musikkbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi må ha like vilkår for disse sentrene for å sikre videreføring av det viktige arbeidet de gjør, sier Jan Kenneth Stavenes, leder i Kristiansand Venstre.

SØRFs arbeid har ført til at arrangementstilbudet, antall musikkrelaterte arbeidsplasser, kompetansen og profesjonaliteten i bransjen har økt, og landsdelens artister gjør seg bemerket. Fast statlig driftstilskudd vil gi SØRF forutsigbarheten og handlingsrommet som må til for å sikre at den gode driven vi har sett så langt opprettholdes.

– Kristiansand Venstre vil gjøre alt vi kan for å løfte frem SØRF og få gjennomslag i Venstre for prinisppet om at kompetansesentrene må behandles likt. Samtidig ber vi de andre lokalpartiene i byen om å løfte saken nasjonalt i sine egne partier. Om alle løfter i flokk kan vi få dette til, mener Jan Kenneth.

Uttalelsen i sin helhet kan du lese her.

Venstres landsmøte avholdes fra 13. til 15. april på Fornebu. Fem medlemmer av Kristiansand Venstre er delegater på møtet: Jan Kenneth Stavenes, Cecilie Nissen og Magne Bartlett som delegater for Agder Venstre, Kathrine N. Hald som delegat for Unge Venstre, og Eva Kvelland som landsstyremedlem i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**