Veldig bra med 2 timers gratis sentrumsparkering

Jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger på tilbudet om 2 timers gratis parkering i Risør sentrum fastslår Willy Thorsen (V) og legger til – Risør Venstre gikk høsten 2011 til valg med mange ulike delmål, bl.a. å arbeide målrettet for etablering av parkerings- hus i sentrum for salg og utleie, og frem til da: 2 timers gratis sentrumsparkering 1/9 til 31/5.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 NNå må vi også se om vi kan øke antall gjesteplasser for mindre båter slik at hytteeierne lettere kan få tilgang til kaiplass i indre havn påpeker Willy Thorsen (V)

NNå må vi også se om vi kan øke antall gjesteplasser for mindre båter slik at hytteeierne lettere kan få tilgang til kaiplass i indre havn påpeker Willy Thorsen (V)
Foto: Runar Nes

Nå håper jeg og Risør Venstre at arbeidet med parkeringsanlegg ferdigstilles så snart som mulig og at vi inntil så skjer opprettholder den positive ordningen med 2 timers gratis parkering i Risør sentrum sier Willy Thorsen (V) og legger til – nå må vi jobbe for å bedre tilgangen til havneområdet for våre hytteeiere med mindre båter!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**