Rusavhengige dør på gata mens helseministeren reiser på studietur

Venstre vil ha et prøveprosjekt med heroinassistert behandling og 24-timers behandlingsgaranti og er lei av rødgrønne helseministre som reiser på studietur mens rusavhengige dør på gata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre vil ha prøveprosjekt med herionassistert behandling i Norge.

Venstre vil ha prøveprosjekt med herionassistert behandling i Norge.
Foto: sxc.hu

For over tre år siden dro daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen på studietur til Sveits om heroinassistert behandling. Han kom hjem med budskapet om at dette må vurderes og satte ned et utvalg.

Helseministeren lovde da på TV2 at regjeringen skulle ta en avgjørelse om heroinassistert heroin i løpet av våren 2009

– Vi kan ikke bare la dette spørsmålet ligge å vake på ubestemt tid, sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen til TV2 2. februar 2009.

Tre år senere reiser helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen til Sveits for å lære om det samme og kommer hjem med samme budskap. Dette må vurderes, melder hun til både VG og Dagbladet tirsdag. Venstre er lei av at helseministeren vurderer, og ikke handler og tar grep om rusomsorgen i Norge.

 Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
Foto: Venstre

– Folk dør på gata og rusavhengige går til grunne mens rødgrønne helseministre reiser på studieturer og vurderer å gjøre noe med rusomsorgen i Norge, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen til Dagbladet idag.

Prøveprosjekt
Venstre vil ha et prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Norge.

– Det er positivt at helseministeren vurderer å ta i bruk heroinassistert behandling for noen av våre mest slitne rusavhengige slik Venstre har foreslått, men det er sannelig også på tide at hun slutter å vurdere og begynner å gjøre noe med rusomsorgen i Norge. Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning slik man har fått på plass i Stockholm, sier Elvestuen.

– Situasjonen som har fått utvikle seg gjennom de siste årene i norsk rusomsorg, er en politisk skandale. Rusavhengige står i lang behandlingskø og og Norge ligger i Europatoppen når det gjelder overdosedødfall, sier leder av Oslo Venstre Toril Berge.

Les også: Norge verst på overdosedødsfall i Europa

– Både helseminister Hanssen og helseminister Strøm Erichsen har våget å tenke nytt og høyt i rusomsorgen, men de har ikke maktet å foreta de dramatiske endringene i norsk ruspolitikk og rusomsorg som trengs, sier nestleder Elvestuen.

 Toril Berge.

Toril Berge.
Foto: Carl Johan Støylen

Dette er rustiltak som må på plass:
Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.
Etablere flere akuttavrusningsplasser.
Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.
At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.
At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.
At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.
At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.
At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.
Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste

24-timersbehandlingsgaranti
Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning.Svært mange dødsfall ved overdose skjer etter avrusning. Systemet i rusomsorgen i Stockholm fungerer på den måten at etter akuttavrusning i klinikk, får alle med seg en avtale om behandling innen 24 timer. Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning da kroppen er svak etter behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**