Nasjonal sykehusplan og utvidete åpningstider

Kveldsåpne poliklinikker, nasjonal sykehusplan, avbyråkratisering av helsevesenet og sterkere politisk styring av landets sykehus er noen av Venstres forslag for en bedre helsepolitikk for den enkelte og tiltak for å korte ned ventelistene i helsevesenet. På en pressekonferanse tirsdag presenterte Trine Skei Grande og Ola Elvestuen 27 helsepolitiske tiltak. Forslagene skal behandles på partiets landsmøte i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande og Ola Elvestuen under Venstres pressekonferanse før landsmøtet 2012.

Foto: Sveinung Rotevatn

Behandlingen av Venstres nye helsepolitikk er en av hovedsakene på landsmøtet som starter fredag. Sterkere politisk styring av landets sykehus og en skjerpet politisk tone om at folk har ansvar for egen helse, er to av bærebjelkene i Venstres nye helsepolitikk.

Les forslag til Venstres landsmøte: En bedre velferdspolitikk for den enkelte

Sterkere styring
Partiet vil også ha sterkere politisk styring av landets sykehus. Ifølge Venstre bør Stortinget jevnlig vedta en nasjonal sykehusplan. Planen skal tydeliggjøre regjeringens politikk for helseforetakene og ulike omstillingsprosesser. Planen bør også omhandle en klarere grenseoppgang mellom ulike helseinstitusjoner, som for eksempel definisjon på hva lokalsykehusene skal inneholde og hvor de skal ligge.

– Jeg tror det er stor frustrasjon ute blant folk når de opplever at det ikke er mulig å påvirke helsepolitikken, påpeker Venstres leder Trine Skei Grande.

Ola Elvestuen og Trine Skei Grande (fra pressekonferanse juni 2011)

Ola Elvestuen og Trine Skei Grande (fra pressekonferanse juni 2011)
Foto: Kjartan Almenning

De siste årenes sykehusnedleggelser, sammenslåinger og omorganiseringer har skapt et stort engasjement og et sug etter mer helsepolitikk, mener Venstre. Ansvaret for sykehusene i dag er pulverisert mellom helseforetakene og regjeringen, og Venstre vil pålegge regjeringen med jevne mellomrom å legge fram en nasjonal sykehusplan som tydeliggjør regjeringens politikk.

Les NTB/ANB:Vil ha en nasjonal sykehusplan
Les TV2 Politisk.no: Vil utvide sykehusenes åpningstid
Les alt om landsmøtet på www.venstre.no/lm2012

Færre kommuner — bedre helsetilbud
Venstre ønsker også at kommunene skal overta flere oppgaver fra staten. Venstre er positive til samhandlingsreformen som trådte i kraft i januar i år, men mener at enda flere oppgaver bør desentraliseres. Derfor bør kommunene bli større, mener Venstre.

I forslaget heter det: «Skal kommunene kunne ta på seg større oppgaver innen helsesektoren, må de bli større og sterkere. Venstre ønsker derfor en kommunereform som sikrer at kommunene kan overta deler av spesialisthelsetjenesten, som for eksempel smertebehandling og rehabilitering.»

Les TV2 Politisk.no: Klart for kamp om toppverv i Venstre

— Eget ansvar
Partiledelsen skjerper også den politiske ordbruken og presiserer at folk har ansvaret for sin egen helse.

— Det er grunnleggende liberal politikk at folk skal få den hjelpen de trenger, men med et økende antall kronisk syke tror jeg det er viktig at hver og en tar ansvaret for å klare å leve med de sykdommene de har, sier Skei Grande som selv har erfaring med å leve med sukkersyke.

Mindre byråkrati og mer teknologi
Som forebyggende tiltak vil partiet også redusere momsen på frukt og grønnsaker, og tilsvarende øke momsen på sukkerholdige drikkevarer, opprette 1.000 nye helsesøsterstillinger og et bedre psykologtilbud i kommunene.

— Med effekten av ny teknologi, mindre byråkrati og bedre samhandling er det mulig å gjøre dette innenfor dagens budsjettrammer, sier nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**