25000 kroner til MF Øisang

Rådmannens innstilling om å avvise søknaden fra MF Øisang falt idet et enstemmig formannskap torsdag gikk inn for Viggo Larsens forslag om å innvilge søknaden. Dermed får MF Øisang økt tilskudd med kr 25000 i inneværende periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Formannskapet sikret 25000 kroner til MF Øisang og saken kommer nå opp i bystyret. Midlene er foreslått hentet fra disposisjonsfondet.

Formannskapet sikret 25000 kroner til MF Øisang og saken kommer nå opp i bystyret. Midlene er foreslått hentet fra disposisjonsfondet.
Foto: Jan Einar Henriksen

Stian Lund (V) var i sine innlegg klar på at søknaden måtte innvilges og pekte på viktigheten av å opprettholde fergen. Sian pekte også på at den sikreste måten å ivareta fergen på var å sikre at den var i daglig drift og det var formannskapet enige i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**