Råde må bli medlem av Klima Østfold

I februar i år inngikk Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Hobøl kommune, Moss kommune, Rygge kommune, Askim kommune, Sarpsborg kommune, Skiptvet kommune, Spydeberg kommune, Fredrikstad kommune, Marker kommune, Aremark kommune, Halden kommune, Rakkestad kommune, Trøgstad kommune, Våler kommune, Eidsberg kommune og Rømskog kommune en felles avtale vedrørende gjennomføringen av Klima Østfold programmet. – Dette må vi i Råde bli en del av, mener Råde Venstres Kjell Andre Holstad Aasheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Råde Venstre vil at Råde skal bli med i Klima Østfold.

Råde Venstre vil at Råde skal bli med i Klima Østfold.
Foto: Ukjent

I avtalen står det blant annet at formålet med samarbeidet er å styrke grunnlaget for å oppnå partenes egne vedtatte klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til at det nasjonale klimagassutslipp reduseres jf. statens mål om 20% reduksjon innen 2020 (tilsvarende et 1990-nivå) og et karbonnøytralt Norge i 2030. Kommunene har virkemidler til å redusere utslippsnivået med ca 20%.

Felles sammenligningsgrunnlag
Holstad Aasheim, som er leder av Råde kommunestyres Utvalg for teknikk forteller at Klima Østfold skal være et verktøy for gjennomføring av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp eller energiforbruk.
– Det skal samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlig med kommunenes klima- og energiplaner, samt andre kommunale planer. Det skal utarbeides klimaregnskap for hver kommune og for fylket (som virksomheter), et felles sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for å måle resultater over tid i oppfølgingen av klimaplanene.

Klima Østfold skal ikke være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for kommunenes egen måloppnåelse.

– Klima Østfolds rolle skal øke gjennomføringsevnen for klima- og energitiltak gjennom å samarbeide på en måte som bidrar til å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte politikk, mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddprogrammer statlig og internasjonalt., drive kunnskapsoppbygging internt i nettverket, kvalitetssikre og følge opp tiltak for best mulig reduksjonspotensial mht. Klimagassutslipp, og å utvikle relevante måleindikatorer for fylket og lage klimaregnskap i Østfold, forklarer Holstad Aasheim.

 Kjell Andre Holstad Aasheim.

Kjell Andre Holstad Aasheim.
Foto: Privat

– Råde Venstre synes det er ille at Råde kommune ikke er en del av dette samarbeidet og derfor vil jeg foreslå i Utvalg for teknikk til å gjøre følgende vedtak: "Rådmannen bes å søke Østfold Fylkeskommune om å få bli en del av Klima Østfold programmet.", avslutter Holstad Aasheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**