Risør Venstre inviterer til medlemsmøte lørdag 21. april 2012

Vårt første lørdagsmøte (medlemsmøte) i Terras lokaler i Apotekergården var en ubetinget suksess og vi følger derfor opp med et nytt medlemsmøte lørdag 21. april 2012 kl 1530 sier leder i Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem, som ikke nøler med å ta i bruk nye møteformer for å få Venstres medlemmene og velgerne i tale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 tørr du tenke nye og positive tanker for Risør er Risør Venstre et godt sted å være sier Dag Jørgen Hveem (V)

tørr du tenke nye og positive tanker for Risør er Risør Venstre et godt sted å være sier Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Jan Kløvstad

Bli med på Risør Venstres medlemsmøte lørdag 21. april 2012.

Møtested er Terras lokaler i den gamle apotekergården i Rådhusgata vis a vis Hukken. Vi starter kl 15.30 og avslutter kl 17.30.

Det blir enkel servering, og som sist blir det sosiale kombinert med det politiske. Kort orientering om nominasjonsprosessen ifm. Venstre-lista til stortingsvalget 2013. Vi gjennomgår og drøfter sakslisten til bystyremøtet 26/4, der bl.a. Holmen-saken ventelig blir et tema.
Eventuelt.

Med vennlig hilsen
Dag Jørgen Hveem
Leder Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**