-Uheldig at rådmannen har sagt opp etter kun 2 år

– Det er uheldig og lite ønskelig at den mest sentrale ansatte i kommunen sier opp stillingen sin etter under 2 år, sier gruppeleder for Venstre i Lørenskog kommunestyre, Bjørn Ivar Gran om at rådmann Tron Bamrud har sagt opp sin stilling og blir ny fylkesrådmann i Akershus fra høsten av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rådmann i Lørenskog, Tron Bamrud, sier opp etter bare 2 år

Rådmann i Lørenskog, Tron Bamrud, sier opp etter bare 2 år
Foto: Faksimile Romerikes Blad 13.04.2012

– Det er politikernes ansvar som arbeidsgiver å stille seg selv kritiske spørsmål til hvorfor noen velger å ta en slik beslutning, sier Gran.

-Rådmannen har vært lenge nok i stillingen til fullt ut å se det enormt spennende potensialet som ligger i kommunen. Vi fortetter sentralt og har det grønt rundt, vi gjør grepene som skal skape gode, bærekraftige kollektivløsninger, vi har et rikt kulturliv og foreningsliv. Det vi mangler er kun et skjærgårdsliv! sier gruppelederen til Venstre i kommunestyret, og fortsetter:

– Ap og SV har klare mål om å synliggjøre seg gjennom store offentlige prosjekter. H og Frp er like ambisiøse, men klarer ikke å tydeliggjøre private initiativ i sin alternative politikk.

Han har også eksempler:
-Eksempler på den offentlige overbudspolitikken de siste to årene er blant annet ønsket om en turnhall hvor et stort politisk flertall påplusset budsjettet med 50 % av hva som lå som føring i økonomiplanen.
Rådmannen ble også nedstemt i sitt forslag om å betale raskere ned på den store kommunegjelda. Og nå kommer snart OL-hallen som kun sentrumspartiene Venstre og Krf har vært kritiske til.
Den statlige garantien for byggingen av et slikt anlegg skal en vente lenge på!

Venstres gruppeleder flagger støtte til den avtroppende rådmannen som en handlingsorientert og god kraft i kommunen disse to årene han har sittet i stillingen:
– Rådmann Tron Bamrud er ekstremt handlingsorientert. Det er tverrpolitisk enighet om hans transparente og åpne væremåte. Han er også meget ydmyk for at det er adskilte arenaer for politikerne og administrasjonen. Bamrud er en rådmann som “server” det politiske flertallet.

Gran antyder at oppsigelsen kan skyldes at den politiske kursen er feil – at det har blitt for vanskelig å handle innenfor det økonomisk begrensede handlingsrommet det politiske flertall stadig krymper med sin uansvarlige overbudspolitikk.

– Venstre mener Lørenskog bør legge segpå en mer økonomisk bærekraftig linje, og dermed gjøre arbeidsforholdene mer levelige for at neste rådmann blir stående i sin jobb over lengre tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**