Oslo Venstre i helsedebatten på landsmøtet

Venstres landsmøte vedtar i dag en helsepolitisk uttalelse basert på en innstilling fra velferdspolitisk utvalg, ledet av Per Thorbjørnsen. Utvalget, hvor også Toril Berge og Odd Einar Dørum har sittet, foreslår 27 konkrete tiltak for en bedre helsepolitikk for den enkelte. I landsmøtedebatten tok flere av Oslo Venstres delegater ordet og argumenterte for endringsforslag som vil gjøre uttalelsen enda bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Guro Fresvik forsvarte Oslo Venstres synspunkter i helsedebatten

Guro Fresvik forsvarte Oslo Venstres synspunkter i helsedebatten

Guro Fresvik (Sagene Venstre) understreket i sitt innlegg at Venstre med denne uttalelsen skaffer seg en radikal helsepolitikk som det har kommet mye skryt for fra fagmiljøer. Hun sa at Venstre tar utfordningene på helseområdet på alvor, og ønsker at systemene skal være tilpasset mennesker, ikke motsatt. -Sykehusene skal få drive mer med det de er gode på, og mindre med papirarbeid, sa Fresvik, og tok til orde for at de regionale helseforetakene er byråkratiske institusjoner som med fordel kan fjernes.

 Erik Borge Skei, fra Nordre Aker presenterte Oslo Venstres syn i helsedebatten.

Erik Borge Skei, fra Nordre Aker presenterte Oslo Venstres syn i helsedebatten.
Foto: Oslo Venstre

Erik Borge Skei (Nordre Aker) tok opp tråden fra Fresviks innlegg, og fortalte landsmøtet om den store økningen i kostnader og byråkrati helsevesenet har opplevd de senere årene. Han fremhevet behovet for langsiktig planlegging og politisk styring, og hvor viktig den foreslåtte sykehusbehovsplanen vil være i dette arbeidet.- Byråkratiet skal være tilretteleggere for helsearbeidere, ikke premissgivere, og med en ny organisering og en sykehusplan tar vi et viktig skritt for å avklare ansvarsforholdene som i dag er svært utydelige, sa Skei.

Toril Berge uttrykte glede over at Venstre tør å ta debattene ingen andre er villig til å gå inn i, og understrektet at de vanskelige valgene i helsepolitikken hører hjemme på Stortinget. – Helseforetakene ble i sin tid opprettet for å avpolitisere sektoren, men nå er vi i en situasjon hvor helseministeren instruerer Oslo Universitetssykehus i hvilket navn de skal bruke, men ikke evner å gripe inn når omorganiseringer viser seg feilslått, avsluttet Berge.

Randi Olsen (Gamle Oslo) brukte sin tilmålte tid til å snakke om det gode arbeidet som gjøres av ideelle organisasjoner og sosiale entrepenører i helsesektoren. -Det er ingen skam å tjene penger på omsorg, og det bør være mulig for mange flere å være profesjonell tjenesteleverandører til det offentlige. Derfor er det viktig at vi inluderer sosiale entreprenører sammen med de frivillige organisasjonene når vi lager helsepolitikk, sa Olsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**