Fortsatt skjenking til klokken 03.00

Det er snart tid for bystyret i Drammen å vedta nye retningslinjer for alkoholsaker i Drammen. Vi i Drammen Venstre ønsker oss et mer variert uteliv i Drammen, og har foreslått noen endringer til dagens retningslinjer.

Øl

En rapport om skjenketider fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning, konkluderer med at reduserte skjenketider resulterte i betydelig reduksjon av voldstilfeller. Dette er en rapport man selvfølgelig skal ta på alvor, selv om enkelte har påpekt svakheter ved rapporten. Stian Skår Ludvigsen som til daglig jobber med statistikk og analyse har blant annet sagt at artikkelen ikke beskriver voldsstatistikken som er lagt til grunn. Dette bør være av vesentlig betydning for å avgjøre effekten av et tiltak.

På bakgrunn av dette har Drammen Kommune hatt ute en høring på nye retningslinjer for alkoholsaker som skal tre i kraft i sommer. Her er det foreslått reduserte skjenketider til klokken 02.00 i sentrum, og det kommer ikke som noen overraskelse at skjenkenæringen er negativ til dette.

Styret i Drammen Venstre støtter næringen i fortsatt skjenking til klokken 03.00, da også vi ønsker å bevare fordelene med at utelivet i Drammen har et bredt tilbud også med hensyn til åpningstider. I tillegg har vi foreslått å tydeliggjøre regelverket i forhold til kontroll og inndragning. Det skal ikke være noen tvil om hva vi mener er en alvorlig overtredelse av retningslinjene og hva straffen vil bli.

Drammen ønsker å fremstå som en attraktiv studentby, men vil ikke at 18 -19 åringene skal kunne ta seg en øl i sentrum nattestid. Drammen Venstre ønsker et mer variert utelivstilbud i kommunen, også for denne gruppen. Samtidig ønsker vi å åpne opp for puber utenfor bysentrum, med åpningstider til klokken 01.00.

Utelivsbransjen ønsker et tett samarbeid mellom alle aktører som er involvert i utelivet i Drammen. Derfor foreslår Drammen Venstre at kommunen arrangerer minst to samarbeidsmøter mellom byens politikere, administrasjonen, politi, og aktørene i utelivsbransjen.

Lars Andre Landås

Lars Andre Landås
Medlem Drammen Venstre

Innlegget sto på trykk i Drammens Tidende 13. april 2012.

Les også:
Drammen Venstre driver ølinformasjon