Gruppemøte tysdag 17.04 kl 19.30 i Hatlehiet

Mange spennande saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dette blir ganske sikkert eit kommunestyremøte med mykje spennande innhald. Av saker kan strukturendring oppvekst og val av ny rådmann nevnast som særs viktige.

Dei fleste sakene kjem opp i formannskapet måndag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**