Landsmøtet: SØRF til Stortinget

Kristiansand Venstres forslag om å gi SØRF og tilsvarende kompetansesentre i rytmisk musikk driftsstøtte over statsbudsjettet, ble vedtatt av Venstres landsmøte i helgen. Nå fremmes forslaget i Stortinget. – Vi er veldig fornøyd med dette, sier Jan Kenneth Stavenes, leder i Kristiansand Venstre. Han utfordrer nå de andre partiene i Kristiansand til å ta opp saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Logo Kristiansand Venstre

Forslaget fra Kristiansand Venstre ble ikke bare vedtatt av landsmøtet, men vil også bli tatt direkte til Stortinget og fremmet der av Venstre-leder Trine Skei Grande, gjennom et såkalt dokument 8-forslag (representantforslag).

– SØRF er viktig for Kristiansand som musikkby og bidrar til å gjøre Kristiansand til en attraktiv by. Vi utfordrer derfor de andre partiene i byen til å ta kontakt med sine stortingsgrupper og be dem stemme for Venstres forslag, sier Jan Kenneth Stavenes.

Les også: Stavenes ber Venstre støtte Sørf (Fædrelandsvennen)

Kristiansand Venstre fremmet forslag om en egen uttalelse om støtte til kompetansesentrene i rytmisk musikk. Landsmøtet valgte å vedta en bredere kulturuttalelse der Kristiansand Venstres forslag ble en integrert del av den. Uttalelsen i sin helhet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**