Et levende Drøbak sentrum

Nedleggelse av jernvare, bokhandel og ferskvarebutikk er tydelige tegn på at det er en kritisk tid for Drøbak som levende sentrum for lokalbefolkningen, skrev Erik Lundeby i et innlegg som innledet en bred debatt om fremtiden for Drøbak i Amta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lundeby peker på flere dilemmaer som politikerne må løse hvis vi skal beholde Drøbak som et levende bysentrum for kommunens innbyggere og tilreisende.

•Vi trenger parkering, men er kunder og næringsdrivende villige til å akseptere parkeringsavgift for å få det til?
•Kommunen kan bidra gjennom å legge virksomhet til sentrum, slik som et rådhus eller et kulturhus, men er vi villige til å akseptere slike store nye elementer i bybildet?
•Skal det bli flere som bruker sentrum må boligutviklingen skje nær sentrum. Seierstenområdet kan være aktuelt for bymessig utvikling, men er vi villige til å akseptere at de åpne områdene på Seiersten utvikles til en ny bydel med boliger?

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Noe må forandres hvis Drøbak skal overleve som levende by, samtidig som vi må bevare den opplevelsen som folk i utgangspunktet kommer til Drøbak for, sier Lundeby.

Lundeby utfordrer også næringslivet selv til å ta ansvar, og peker blant annet på at sentrum stenger før de fleste pendlerne er klare til å handle.

Les Erik Lundebys innlegg “Vanskelige valg for Drøbak” her.


Omkamp om kulturhus?

I et innlegg i Amta 9.3. hevdet varaordfører Rita Hirsum Lystad (A) at Lundebys innlegg bare var en omkamp om kulturhus.

I sitt svar i Amta gjentar Lundeby at innlegget handlet om et levende Drøbak sentrum, og ba Arbeiderpartiet bidra til dette.

-Jeg håper derfor at varaordføreren leser og tenker over hovedbudskapet i innlegget mitt en gang til, og ikke bare ser det hun mener å finne mellom linjene, skrev Lundeby i innlegget.

Les Erik Lundebys svar til Arbeiderpartiet her.

Høyres visjoner?

Drøbak sentrum

Foto: Ivar Ruud Eide

Høyres Kirsti Birkeland knyttet også sine kommentarer til lokalisering av kulturhus, og Erik Lundeby svarte med å utfordre Høyre til å klargjøre sine visjoner for Drøbak sentrum.

Høyre har i liten grad vist vilje til å satse på et levende Drøbak sentrum, sier han. Høyre har konsekvent stemt for å omregulere næringsarealer i sentrum til bolig.

Les Erik Lundebys svar til Høyre her.

Høyres sentrumspolitikk betyr færre arbeidsplasser

I et innlegg i Amta påpeker Lundeby at en kontorarbeidsplass krever 6-8 kvadratmeter, mens mange ønsker 60-100 kvadrat i en leilighet for to personer. Det ligger derfor bedre til rette for liv i sentrum også på dagtid hvis det er en god balanse mellom næring og bolig, mener han.

Les Erik Lundebys innlegg i Amta 17.04.2012 her.

Debatten fortsetter, og våre innlegg vil bli tilgjengelig her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**