Råde for liten for en komplett skole

I en rangering av skolene i Norge i Dagbladet havner Rådeskolene på nummer 396 av 404 skoler. Det kan være mange årsaker til dette. Råde Unge Venstre mener at en av grunnene er at Råde ikke gjør det så bra på skoletestene er at kommunen er for liten til å skape en komplett skole. – Vi er fullstendig klar over kommunens dårlige økonomi setter klare begrensninger for hva man kan gjøre i Rådeskolene, og derfor er det viktig å tenke radikalt nytt, mener UV-leder Alexander Ski Aasberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Råde kommune for liten for en komplett skole, mener Råde Unge Venstre.

Råde kommune for liten for en komplett skole, mener Råde Unge Venstre.
Foto: Microsoft

For det er spesielt to type skolelever som ikke får den hjelpen de trenger i Rådeskolene; de aller skoleflinkeste og de med ulike ekstra utfordringer som ADD, ADHD, autisme og liknende. – Råde Unge Venstre mener kommunene i distriktet må samarbeide for å gi dem det tilbudet de både har bruk for og rett på, forteller Ski Aasberg.

Råde Unge Venstre ser for seg to konkrete tiltak: 1) At man oppretter en spesialskole for distriktets kommuner for de elevene med ovennevnte utfordringer. Slik det er i dag er disse spredt på de ulike skolene, noe som gjør at ingen av skolene verken har penger eller muligheter til å ha den spesialkompetansen som er påkrevd for de ulike utfordringene elevene har. 2) At man i samarbeid med fylkeskommunen oppretter en realfagsklasse for 10.klasse-elevene som trenger større pedagogiske utfordringer på et høyere nivå enn det de kommunale skolene kan tilby. – Her kan elevene møtes og få undervisning på videregående nivå samtidig som de får fullført sin grunnskoleutdannelse, sier Ski Aasberg

 Alexander Ski Aasberg, her sammen med Trine Skei Grande, mener Råde må samarbeide med nabokommunene.

Alexander Ski Aasberg, her sammen med Trine Skei Grande, mener Råde må samarbeide med nabokommunene.

– Råde kommune, og de fleste kommunene i distriktet, er for små til å få til et fullverdig tilbud for de to gruppene beskrevet ovenfor og derfor er det viktig å opprette et interkommunalt samarbeid for å bedre skoletilbudet til de elevene med spesielle utfordringer, avslutter Ski Aasberg

Råde Unge Venstre vil be kommunestyret i Råde om å fatte vedtak om å kontakte nabokommunene og fylkeskommunen for å starte opp de to tiltakene fra om med skoleåret 2012-1013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**