Askøy Venstre står sterkt i fylket!

Som fylkets største lokallag utenfor Bergen kommune, er Askøy Venstre en sentral deltager i spørsmålet om hvordan en grønn liberal fylkespolitikk skal formes i fremtiden. Lokallaget står sterkt, og det gjenspeilte seg spesielt på årets landsmøte, hvor syv av fylkets representanter har en eller annen form for tilknytning til Askøy kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den 13. — 15. April i år avholdt Venstre sitt landsmøte ved Fornebu, Oslo.
Landsmøtet er generalforsamlingen til Venstre, og fungerer som partiets mektigst organ. På landsmøte møtes venstredelegater fra hele landet for å diskutere politikk og for å planlegge Venstres politiske satsinger i året som kommer.
I år som i fjor, var landsmøtet en stor suksess og partiets leder, Trine Skei Grande, holdt et brennende innlegg om hvordan Venstres grønne og liberale politikk skal lære å sette folk først i alle sammenhenger, spesielt i velferdsperspektiv og skolesammenheng. Men det stopper ikke der, foruten den nasjonale satsingen i omsorgssektoren, frontet Hordaland Venstres representanter en bedre satsing på områdene samferdsel, miljø, kultur og skole.

De syv delegatene som har tilknytning til Askøy er; Terje Breivik, Mona Haugland Hellesnes, Rolf Nesheim, Birgitte Hjertaas, Simon Furnes, Åsta Årøen og Marit Helen Leirheim.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Litt om de forskjellige delegatenes tilknytning til Askøy kommune:

Venstres nye 2.nestleder, Terje Breivik fra Ulvik kommune, kunne fortelle under landsmøte at hans farfar hadde tilknytning til Herdla, og at han selv har besøkt og fortsetter å besøker øyen ved forskjellige anledninger. Terje har solid politisk erfaring som ordfører i Ulvik kommune med 33% oppslutning og har foruten ordførerkjedet lang erfaring som Generalsekretær i Venstres Hovedorganisasjon, noe som bidrar til god kunnskap og et godt nettverk; to sentrale faktorer i norsk politikk.

Tilstede ved årets landsmøte var også Mona Haugland Hellesnes, som i dag fungerer som varafylkesordfører i Hordaland Fylke. Mona har vokst opp på Haugland på Askøy, men har senere flyttet til Ulvik kommune hvor hun i en periode var ordfører med en oppslutning på 33%. Videre har hun også sittet som sentralstyremedlem i Venstre hvor hun har gjort seg kjent gjennom hennes brennende politiske engasjement og dyktighet.

Fylkesleder i Hordaland Venstre, Rolf Nesheim, er heller ikke ukjent når det kommer til Askøy kommune, ettersom han også er oppvokst på øyen. Rolf har bred erfaring fra lokalpolitikken og fylkespolitikken, og har tidligere vært Fylkesleder i Sogn og Fjordane. Foruten dette har Rolf også vært en godt likt ordfører ordfører i Leikanger kommune.

Birgithe Hjertaas er 1.nestleder i Askøy Venstre og er leder for Venstre Kvinnelaget i Hordaland. Birgitte bor i dag på Askøy, og er i likhet med de øvrige brennende politisk engasjert. Til vanlig er hun sykepleier, og er kjent for å løfte fram helse- og omsorgspolitikken på lokal- og fylkes nivå. Birgitte har også bred politisk erfaring fra blant annet Fjell Venstre hvor hun satt i styret.

Simon Furnes fungerer i dag som 1. vara til Kommunestyret i Askøy kommune etter valget i 2011, hvor han var Askøy Venstres ungdomskandidat. Simon studerer for tiden ved Universitetet i Stavanger, og er foruten student valgt som fylkesleder i Unge Venstre i Rogaland. Simon har politisk erfaring fra er Askøy Venstres kommunestyregruppe, samt Askøy Venstres valgkomité 2011.

Åsta Årøen er en engasjert politiker på lokal, fylkes og nasjonalt nivå, og har bred politisk erfaring som leder for Venstre Kvinnelaget, sentralstyremedlem og organisatorisk nestleder i Hordaland Venstre. Åsta er utdannet jurist og jobber i dag på Askøy som koordinator for Felles Ansvar, som er et samarbeidsprosjekt for Region Vest (Øygarden, Fjell, Sund og Askøy). Foruten sin politiske erfaring, er Åsta også styreleder i Askøy Røde Kors.

Marit Helen Leirheim er kommunestyrerepresentant for Askøy Venstre og sitter i dag som representant i Utvalget for Oppvekst og Levekår. Til vanlig jobber Marit som vernepleier, og hun har i lengre tid vært politisk aktiv innen Askøy Venstre. I 2011 var Marit lokallagets fylkeskandidat, og hun fronter stadig sine politiske hjertesaker som tar for seg omsorgssektoren med satsing likestilling og kvalitet.

Når man går igjennom listen over delegater til årets landsmøte fra Hordaland Venstre, kan man se at Askøy Venstre står sterkt, og med velgerne på laget kan vi sammen gjøre Askøy kommune og Hordaland fylke til den beste kommunen og regionen i landet!

Hordaland Venstre på Landsmøte 2012

Foto: Marit Helen Leirheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**