Hvorfor fremmer ikke regjeringen nye forslag for å bekjempe barnefattigdom

Onsdag stilte Trine Skei Grande (V) spørsmål til statsministeren om hvorfor det ikke leveres noen nye forslag for å bekjempe barnefattigdommen, med henvisning til at det har blitt 6500 flere barn som lever i fattige familier under denne regjeringa!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Rapport fra porsjektleder i barnefattigdomsprosjektet må fremlegges for politisk behandling i Risør bystyre snarest mulig. Kostnadene til prosjektet, og viktigheten av å følge opp barns oppvekstvilkår tilsier at rapporten må bli politisk behandlet slik at konkrete tiltak kan iverksettes.

Rapport fra porsjektleder i barnefattigdomsprosjektet må fremlegges for politisk behandling i Risør bystyre snarest mulig. Kostnadene til prosjektet, og viktigheten av å følge opp barns oppvekstvilkår tilsier at rapporten må bli politisk behandlet slik at konkrete tiltak kan iverksettes.
Foto: Runar Nes

Venstre leverte en pakke med konkret politikk for å løfte flere barn ut av fattigdom rett etter stortingsvalget for snart tre år siden. Forslagene ble møtt med en avvisning av forslagene og en henvisning til den kommende fordelingsmeldingen.

I fordelingsmeldingen, som ble behandlet like før påske, ville ikke regjeringen støtte noen av Venstres forslag og la heller ikke frem egne nye forslag.

Les mer om denne viktige saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**