Kystverket Sørøst har ingen innsigelser

I et brev til Risør kommune skriver Kystverket Sørøst at de u i fra en havne- og farvannsmessig vurdering ikke har noen vesentlige merknader til søknad om rammetillatelse for byggetrinn 1 på Holmen. Les hele brevet:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vedrørende søknad om rammetillatelse for byggetrinn 1 på Holmen – gnr/bnr 16/ 745, 1346 og 1- Risør kommune – Aust-Agder fylke

Vi viser til brev av 15.03.2012 vedrørende søknad om rammetillatelse for byggetrinn 1 på Holmeni Risør kommune, samt telefonsamtale 16.04.2012 med Sveinung Jørundland i Risør kommune. Vi beklager sen tilbakemelding.

Tiltaket innebærer bl.a. riving av eksisterende bygg og oppføring av ny bebyggelse i områdene E1, E2, F1, F2 og G i vedtatt reguleringsplan for Holmen, og inkluderer bl.a. en utvidelse av byggeområde F2 og gangvei ut i område for småbåthavn (U1), samt opparbeiding av bryggeanlegg ved byggetrinnet. Det opplyses videre at bryggeanlegget blir redegjort nærmere i forbindelse med søknad om igangsetting.

Planområdet ligger nær arealavgrensningen til biled Stangholmgapet — Risør, farledsnr. 2070. Kystverket Sørøst har ut i fra en havne- og farvannsmessig vurdering ingen vesentlige merknader til søknad om rammetillatelse for byggetrinn 1 på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**