Fritt skolevalg

Innføring av fritt skolevalg i grunnskolen sto på tapetet i dagens kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dagens ordning innebærer at kommunen vurderer søknader om flytting fra nærskolen. Nå vil den borgerlige alliansen i Tromsø la foreldre og elever ta denne avgjørelsen uten å måtte få saken sin godkjent på kommunalt nivå først.

Venstres Elin Sandvik snakket varmt for fritt skolevalg fra kommunestyrets talerstol.

– Det denne saken handler om er tallet 9300. Det er de 9300 klokketimene en elev oppholder seg i norsk grunnskole. Og det politiske vedtaket vi skal gjøre i dag det handler for mange om hvordan de 9300 timene blir.

Hun minner om at det kan være mange grunner til at noen vil bytte skole.

– Kanskje er det fordi man mener det er bedre med en klasseroms-løsning enn en base-løsning. Kanskje bor foreldrene på hver sin side av byen og skolen ligger i midten. For noen elever er det slik at de ikke trives på den skolen de går på, og ikke lenger vil gå i klasse med den gjengen som har plaget dem siden barnehagen. Det kan være mange grunner til at man ønsker å bytte skole. Grunner vi politikere ikke har noe med.

Sandvik fortsetter med å si at Venstre vil gi de som kjenner disse problemstillingene best, foreldrene til elevene det gjelder, muligheten til å ta dette viktige valget uten å måtte begrunne det overfor politikere.

– Med respekt å melde så tror jeg faktisk at foreldre er bedre i stand til å bestemme hvor deres barn skal tilbringe de 9300 timene de er på skolen enn kommunestyregruppen til Arbeiderpartiet.

Fritt skolevalg ble etter grundig debatt vedtatt av kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**