Vil at Frogn skal bli pilotkommune for fysisk aktivitet blant barn

-Både foreldrene og kommunen har ansvar for å hindre inaktivitet og overvekt blant barn, sa Venstres Anne-Lisbeth Simonsen. Hun vil arbeide videre med saken etter ordførerens svar i kommunestyret 23. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Anne-Lisbeth Simonsen

Foto: Ivar Ruud Eide

Det har i den senere tid vært mye oppmerksomhet omkring inaktivitet og overvekt hos barn. Forskning viser at manglende fysisk aktivitet øker risikoen for en rekke livsstilssykdommer som blant annet overvekt, hjerte/kar-sykdommer og type 2-diabetes. Allerede etter treårsalderen kan inaktivitet føre til fedme som igjen gir økt risiko for fedme i voksen alder. 17-22 prosent av åtte-niåringer har overvekt eller fedme.

Simonsen peker på flere tiltak kommunen bør vurdere.

-En time gym, lek eller annen fysisk aktivitet hver dag har vært diskutert. Er det mulig å få til med friske penger? spør hun, og legger til at SFO-tiden kanskje kan utnyttes til all-idrett, også for elever over SFO-alder?

I sitt svar peker ordføreren på tilbudet som finnes av kroppsøving og annen aktivitet, og er tilfreds med det.

-Både min liberale og konservative holdning sier meg at en god blanding med holdningsskapende informasjon som gir tilstrekkelig kunnskap om en sunn livsførsel og konsekvenser av det OG fysiske aktiviteter på et sundt og helsebringende nivå bør ligge stort sett på det nivået vi har i dag.

Venstre er ikke tilfreds med at tingene skal være som de er.

-De fleste foreldre gjør allerede en stor innsats, men problemet er økende, sier Simonsen. Vi ser et samfunnsproblem. Derfor må det offentlige også bidra.

Venstre ønsker at Frogn skal engasjere seg og bli en pilotkommune på dette feltet, og vil komme tilbake til hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur med konkrete forslag til hvordan det kan skje.

Les Anne-Lisbeth Simonsens interpellasjon her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**