Levende sentrum

Billig parkering og åpning av bybrua har dominert debatten om et levende sentrum. Dette alene vil aldri løfte sentrum nok, derfor må flere tiltak diskuteres og alle involverte, politikere, butikkeiere og gårdeiere må bidra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Skisse av mulig situasjon på Bybrua i Drammen

Skisse av mulig situasjon på Bybrua i Drammen
Foto: Ståle Sørensen

God butikkmiks, restauranter, lengre åpningstider og varierte kulturtilbud er essensielt for at sentrum skal være attraktivt. I tillegg må det være enkelt å komme til sentrum, noe som krever god skilting til parkeringshus og informasjon om ledige plasser. Veiene må ryddes om vinteren, så folk kan gå og sykle hvor de vil.

Bysentrums geografiske spredning bør også diskuteres. Er sentrum for stort i dag, når det strekkes fra Aass bryggeri til Ypsilon på Bragernes og fra Union til Tollbugate på Strømsø? Bør organisering av butikker, kontor og annen publikumsrettet virksomhet omorganiseres i sentrum på sikt?

Events er viktig for Drammens markedsføring, men hvor viktig er det for sentrumshandelen? Selger Noa Noa mange bukser under Elvefestivalen, eller er det torgets skjenkesteder som høster fruktene? Når vi skal planlegge tiltak må vi tenke varierte tilbud, julemarkeder, bondens marked, tilbud som setter fokus på handelen. Selvfølgelig skal vi også ha de store arrangementene, men dette er kanskje ikke det viktigste for det brede lag av butikker.

Venstre gleder seg til å delta i idemyldring. Torg på brua, åpen scene på torget, lette tilgang til torget og mange nok parkeringsplasser er noen av de forslagene vi legger på bordet.

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden, leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**