Råde inn i Klima Østfold

Råde Venstres Kjell Andre Holstad Aasheim satte onsdag problematikken rundt at Råde kommune var eneste Østfold-kommune ved siden av Hvaler som ikke er medlem av Klima Østfold på dagsordenen i Utvalg for teknikk. Nå søker Råde om å bli med og grunnen til at vi ikke var med var mer triviell enn man skulle tro.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Kjell Andre Holstad Aasheim fornøyd med at Råde skal inn i Klima Østfold.

Kjell Andre Holstad Aasheim fornøyd med at Råde skal inn i Klima Østfold.
Foto: Privat

For grunnen var rett og slett at ordfører Rene Rafshol var opptatt i annet møte den dagen avtalen ble underskrevet. – Jeg visste faktisk ikke at det var møte om dette denne dagen. Ikke visste jeg at det var underskriving denne dagen heller, forteller Rafshol med et smil. – Dette er selvfølgelig noe vi skal være med på, så det skal jeg ordne raskt.

Kjell Andre Holstad Aasheim kan ikke annet enn å smile av hele historien.
– Det viser seg at ordføreren ikke har fått beskjed fra administrasjonen om møtet, så han er helt uskyldig i saken.

Holstad Aasheim er veldig fornøyd med utfallet av saken.
– Klima Østfold skal være et verktøy for gjennomføring av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp eller energiforbruk. Det skal samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlig med kommunenes klima- og energiplaner, samt andre kommunale planer. Det skal utarbeides klimaregnskap for hver kommune og for fylket (som virksomheter), et felles sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for å måle resultater over tid i oppfølgingen av klimaplanene.

Ikke erstatning av kommunalt arbeid
Holstad Aasheim understreker at Klima Østfold ikke skal være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for kommunenes egen måloppnåelse.

– Klima Østfolds rolle skal øke gjennomføringsevnen for klima- og energitiltak gjennom å samarbeide på en måte som bidrar til å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte politikk, mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddprogrammer statlig og internasjonalt, drive kunnskapsoppbygging internt i nettverket, kvalitetssikre og følge opp tiltak for best mulig reduksjonspotensial mht. Klimagassutslipp, og å utvikle relevante måleindikatorer for fylket og lage klimaregnskap i Østfold, avslutter Holstad Aasheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**