Råde Venstre ønsker fortgang i omleggingen av RV110

Råde Venstre ønsker fortgang i planene om å legge RV110 utenfor Karlshus sentrum. – Omleggingen kommer, det er bare et spørsmål om når. Derfor gjør det ting mye enklere for Råde kommune om dette kommer i gang så snart som mulig, mener Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Torsdag behandler kommunestyret i Råde Regional Tranportplan (RTP), og i den forbindelse skal de blant annet diskutere RV110 og Råde stasjon.

Trafikk, rødt lys

Foto: Microsoft

– Det foreligger ingen konkrete tall på hvor trafikken inn til Fredrikstad kommer fra, men det er grunn til å anta at det aller meste av trafikken som går gjennom Karlshus går til Fredrikstad. Dermed er det viktig å understreke at innfartsåren til Fredrikstad ikke begynner på Seut men på Jonsten i Råde. RV110 fra Jonsten til Fredrikstad bør derfor i sin helhet gå innunder bypakke Nedre Glomma og dermed hentes opp fra "uprioritert rekkefølge" til "prioritert rekkefølge", mener Holstad Lilleng og Venstre.

Råde Venstre mener Riksvei 110 bør legges utenfor Karlshus sentrum så snart som mulig. Både for å få en mer effektiv inngangsport til Nedre Glomma, for å la Råde kommune starte på prosessen om hvordan infrastrukturen skal bli i kommunen og å starte arbeidet med nytt trafikknutepunkt for ytre Østfold i forbindelse med ny togstasjon.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: Sissel K Haugen

Riktig tallmateriale?
Holstad Lilleng stiller seg meget tvilende til om tallene i Regional Transportplan er riktige:
– Det er påtegnet i et trafikkoversiktskart at trafikken gjennom Karlshus er mellom 5000-10.000 pr døgn i snitt. Det mener vi er feil fordi trafikken ble målt for en del år tilbake og da var ÅDT over 12000. Det er naturlig å tro at dette har økt siden den gang slik at vi ønsker både ny måling og oppgradering av kartet.

 Råde stasjon trues med nedleggelse.

Råde stasjon trues med nedleggelse.

Nedlegging av Råde stasjon?
Den siste tiden har man kunne lese i lokalavisene at Råde stasjon står i fare for nedleggelse.
– I følge eldre Rådesokninger så ligger det en klausul inne i tomteavtalene mellom Råde kommune, Rygge kommune og Forsvaret (Rygge Hovedflystasjon) om at kommunene gikk med på tomteoverdragelsene dersom man beholdt stoppene på togstasjonene Rygge og Råde. Vi i Venstre ber at dette sjekkes, sier Holstad Lilleng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**