SOS barneby vil gi et bedre barnevern

SOS barnebyer ønsker å etablere seg i Drammen. Venstre ønsker etableringen velkommen. SOS barnebyer kan tilby et supplement til vårt kommunale og statlige barnevern, som byen og barna her trenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Barneverntjenesten i Drammen er evaluert. Den er funnet å ha mange gode tilbud, men at det kreves tiltak for forbedring. Et punkt som ble påpekt var manglende tilbud til mindre barn, under skolealder. Her har Venstre bidratt ved å tildele Barnas Stasjon midler gjennom budsjettbehandlingen. Et annet punkt som ble trukket fram, var behov for økt kompetanse. Evalueringen pekte på at tiltakene som ble valgt for de enkelte barn, ikke alltid var godt nok faglig begrunnet. Kompetanseøkning er nå prioritert i barnevernet vårt.

SOS barneby vil tilføre byen et helt nytt tilbud. Det vil supplere tilbudet med fosterhjem. Dette er viktig, fordi det er stor mangel på fosterhjem. I tillegg er det barn som opplever at de må flytte mellom mange fosterhjem og i slike tilfeller vil SOS barneby kunne være en mer stabil base.

For Venstre er det viktig å bygge opp mangfoldige tjenester til kommunens innbyggere. Det gjør vi best når kommunen samarbeider med private tilbydere og frivillige organisasjoner. SOS barnebyer har erfaring fra mange land, også fra vestlige land. Med sin unike kompetanse kan de bidra til å bygge et mer komplett barnevernstilbud i Drammen.

Ulla Nordgarden, leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**