Naivitet eller inkompetanse?

– Arbeiderpartiets utsettelse av Holmen-saken i torsdagens bystyremøte er svært skuffende, og det er trist for Risør, sier formannskapsmedlem for Venstre, Stian Lund. Som Høyres Per Arnt Tellefsdal var inne på fra bystyrets talerstol, må dette være av rent indremedisinske grunner for Arbeiderpartiet, fremholder Lund. Fra Rødt og Sp er ikke annet å vente, men vi er overrasket over at Krf hengte seg på utsettelsesforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Stian Lund stiller spørsmål om hva som nå skal tas opp som ikke kunne vært tatt opp på forhånd?

Stian Lund stiller spørsmål om hva som nå skal tas opp som ikke kunne vært tatt opp på forhånd?
Foto: Jan Einar Henriksen

Inkompetanse
Alle kunne se at ordfører Per Lunden var svært ubekvem da han fra bystyrets talerstol motvillig foreslo utsettelse.

Stian Lund var og er tydelig på at saken er tilstrekkelig opplyst. Han spør hva som nå skal tas opp som ikke kunne vært tatt opp på forhånd, og enda viktigere: Hva som ikke kunne vært tatt opp etter godkjent rammesøknad.

Venstrerepresentanten minner om at bystyret også skal si sitt om detaljprosjekteringen og vedta igangsettingstillatelse.

– Å tro at noe nytt av praktisk betydning vil komme frem i løpet av de to eller snaue tre ukene man har til å kommunisere med regionale myndigheter og eventuelt Riksantikvaren, er i beste fall naivt, sier Stian Lund. Og hvis ordføreren og Arbeiderpartiet tror på dette selv, vitner det om inkompetanse. Begge deler er svært uheldig for kommunen vår, uttaler Lund.

Ordføreren valgte å delta på Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo. Isolert sett er det selvsagt greit, men i denne situasjonen burde han prioritert å lose Holmen-saken i havn på Arbeiderpartiets gruppemøte i stedet for å gi den røde ytterfløyen i partiet fritt spillerom.
– Per Lunden bør etter min mening tenke nøye gjennom egne prioriteringer ved neste anledning, sier Lund, som avslutter med at han håper ordføreren bruker de neste ukene godt overfor sine partikolleger slik at vi kan få et positivt Holmen-vedtak i bystyremøtet i slutten av mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**