Foreslåtte kandidater til Venstres stortingsvalgliste 2013

Her er en oversikt over alle foreslåtte kandidater til stortingsvalget 2013. Dette er alle kandidatene som har blitt spilt inn før fristen (1. mai) fra lokallag og enkeltpersoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


 Borghild Tenden, Inge Solli og Abid Q. Raja toppet Akershus Venstres stortingsvalgliste i 2009. Nå er arbeidet med å få på plass en liste til valget 2013 godt i gang.

Borghild Tenden, Inge Solli og Abid Q. Raja toppet Akershus Venstres stortingsvalgliste i 2009. Nå er arbeidet med å få på plass en liste til valget 2013 godt i gang.
Foto: Venstre


Alle foreslåtte kandidater til Akershus Venstres stortingsvalgliste 2013
(i alfabetisk rekkefølge)
Abid Q Raja, Oslo
An-Magritt Skancke-Garmaker, Eidsvoll
Anne- Berit Smørås, Nesodden
Anne Gamme, Oppegård
Astrid Ramnefjell, Bærum
Bernt Stilluf Karlsen, Bærum
Birgitte Eitrem Landmark, Bærum
Bjørn Brodwall, Sørum
Bjørn Ivar Gran, Lørenskog
Bjørn Schwensen, Asker
Borghild Tenden, Bærum
Boye Bjerkholt, Skedsmo
Camilla Edi Hille, Ski
Charlotte Hagelund, Rælingen
Christian Steenfeldt-Foss, Asker
Edvard Værland, Bærum
Eirik T. Bøe, Bærum
Eldfrid Hovden, Asker
Else Berit Klingenberg, Nannestad
Erik Lundeby, Frogn
Erling Bergsaker , Asker
Erling Rognli, Ås
Gudbrand Teigen, Bærum
Gunn-Eva Nesland Steinor, Bærum
Guri Havereåen, Vestby
Helge Hveem, Bærum
Hilde Arneberg, Bærum
Hulda Tronstad Nydal, Bærum
Ine Vestengen, Nannestad
Inge Solli, Nittedal
Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård
Ingvild Tautra Vevatne, Asker
Ivar Knai, Asker
Jan Vevatne, Asker
Jim Smedstad, Sørum/UV
Jo Bratrud, Eidsvoll
Johannes Bangum, Bærum
John Pavels Wilhelmsen, Ullensaker
Jonas Vevatne, Asker
Jorunn Nakken, Ås
Jørgen Aas , Oppegård
Jørgen Blom, Asker
Karl Henrik Laache, Nannestad
Karoline Thorstensen, Vestby
Katrine Vevle Gjærum, Ullensaker
Kjell-Erik Dahl, Nannestad
Kjersti Thoresen, Nesodden
Knut Bakkehaug, Eidsvoll
Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum
Line Stokholm, Frogn
Marit Brochman, Asker
Marit Helene Meyer, Asker
Marius Engh, Ås
Mats Olsen, Skedsmo
Mikael Kristensen, Asker
Nicolay Corneliussen, Frogn
Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
Petter Gulbrandsen, Nannestad
Prisca Bruno Massao, Enebakk
Raymond Wold-Schätzer, Nannestad
Roger Axelsson, Ullensaker
Runar Bålsrud, Hurdal
Sesselja Bigseth, Nes
Sigbjørn Moestue, Ullensaker
Simen Eriksen, Bærum
Siri Engesæth, Bærum
Solveig Schytz, Ås
Ståle Buraas, Hurdal
Svein Falch, Bærum
Sven Trygve Haabeth, Bærum
Sverke Saxegaard, Oppegård
Terje Johansen, Frogn
Thor Kristen Lange, Hurdal
Tine Jahren, Fet
Tor Andersen, Bærum
Tord Hustveit, Eidsvoll
Torhild Jørgensen, Lørenskog
Wolfgang Plagge, Bærum
Øystein Goksøyr, Bærum
Øystein Smidt, Nes
Åse Birgitte Skjærli, Nes

Oppdatering: Ståle Buraas (Hurdal), Thor Kristen Lange (Hurdal), Line Stokholm (Frogn) og Sigbjørn Moestue, Ullensaker ble lagt til i listen. De ble spilt inn før fristen (1. mai), men hadde ved en inkurie ramlet ut. Endre Vindheim (Oppegård), Øystein Wolf (Nesodden) og Chriss Madsen (Rælingen), Are Gunnulfsen (Nannestad) har trukket seg fra listen.

Mange av lokallagene i Akershus Venstre har spilt inn forslag til kandidater. De har nå frist til 15. juni med å komme med forslag til endringer. Det blir så et debattmøte med de aktuelle toppkandidatene i august. Nominasjonskomiteen legger fram sitt forslag 1. oktober, og listen vedtas endelig på nominasjonsmøtet i november.

 Astrid Ramnefjell leder Akershus Venstres nominasjonskomite.

Astrid Ramnefjell leder Akershus Venstres nominasjonskomite.
Foto: Privat

Se også:
Vil du bli stortingsrepresentant? (informasjon om nominasjonsprosessen)
Oversikt over hvem som sitter i nominasjonskomiteen i Akershus Venstre
Akershus Venstres stortingsvalgliste 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**